Kurser avdelning 36 Uppsala

Viktig information om kursverksamheten:

 

 • Vi ser över vår kursverksamhet under våren för att minska risken för spridning av corona. Det gör att många kurstillfällen nu flyttas fram.
 • Du som är anmäld till en kurs under våren kommer kontaktas direkt om den blir inställd och vi kommer hjälpa dig att hitta ett annat kurstillfälle under hösten.
 • Om du sökt ledigt för en medlemskurs som blivit inställd har du rätt att gå tillbaka i tjänst på din arbetsplats direkt. Du har sökt din ledighet med stöd av      Studieledighetslagen och § 10 i lagen ger dig rätt att avbryta ledigheten vid behov med omedelbar verkan. Om du har frågor om studieledighet så är du välkommen att kontakta Handels Direkt.
 • Har du förtroendeuppdrag i Handels och har sökt ledigt för att gå en kurs som nu är inställd ska du genast kontakta din arbetsgivare för att kunna återgå i tjänst. Om du har frågor så är du välkommen att kontakta Handels Direkt.

Klicka in dig här om du vill gå en kurs över nätet :

 https://handels.se/aktiv-i-facket/kurser/fackliga-natutbildningar/

Gå en kurs - anmäl dig redan idag.

Kunskap är en viktig del av den fackliga verksamheten. Alla medlemmar, med eller utan förtroendeuppdrag, behöver gå olika utbildningar för att kunna hävda sina intressen i arbetslivet och i samhället.

När det finns inplanerade kurser listas dessa längst ner på denna sida. Klicka på respektive kurs för mer information och anmälan. Här följer en allmän beskrivning av kurserna:

Medlem i Facket:

Grundkurs för dig som är medlem i Facket.

Kurser för förtroendevalda: Steg 1-6

Du som är förtroendevald kan gå Handels kunskapstrappa kallad Stegen. Det är ett studiesystem som är problembaserat och anpassat till deltagarnas olika förkunskaper.

Kurser för skyddsombud: Bättre arbetsmiljö (BAM)

Kursen är uppdelad i flera delar, totalt 5 dagar. Kursen ger dig kunskap att forma ett aktivt arbetsmiljöarbete. Den är obligatorisk för alla som är skyddsombud, och man måste gå alla delarna för att utbildningen ska räknas.

DatumNamn
 • Arbetsmiljökonferens

  Kurstyp:
  Ämne:
  Målgrupp:
  Stad: Uppsala

   Konferens för dig som är skyddsombud.   Bland annat medverkan från Arbetsmiljöverket , nyheter , workshop samt tillfälle att göra en handlingsplan.

  • Avdelningsmöte

   Kurstyp: Konferens/medlemsmöte
   Ämne: Kurser
   Målgrupp: Medlem
   Stad: Uppsala

    Avdelningsmötet sammanträder en gång om året. På mötet i vår är det val av ledamöter till avdelningsstyrelsen samt val av ledamöter som representerar vår avdelning i andra medlemsorganisationer. På mötet fastställs också föregående...

   • Branschråd lager

    Kurstyp:
    Ämne:
    Målgrupp:
    Stad: Ej bestämt

    Detta är en träff för våra lager där de kan diskutera eller utbildas i deras frågor.

   • Bättre arbetsmiljö, BAM - fem dagar

    Kurstyp: Arbetsmiljöutbildning
    Ämne: Bättre arbetsmiljö
    Målgrupp: Skyddsombud
    Stad: Uppsala

    Bättre arbetsmiljöutbildningen är kursen för nyvalda skyddsombud. Utbildningen är 5 dagar och genomförs under en vecka men är på externat. Anmälan sker till uppsala@handels.se  

    • Facket i samhället

     Kurstyp: Övriga utbildningar
     Ämne: Övriga ämnen
     Målgrupp: Förtroendevald
     Stad: Uppsala

     Hur påverkas den fackliga verksamheten av vad som sker i omvärlden? Vilken roll spelar politiken för möjligheten att få tryggare jobb och en välfärd av högsta kvalitet tillgänglig för alla? Och hur kan man som facklig företrädare...

     • Facklig Feminism

      Kurstyp:
      Ämne:
      Målgrupp:
      Stad: Ej bestämt

      Kursen för medlemmar som är intresserade av jämställdhet, feminism, normkritik och om hur maktstrukturerna påverkar både på jobbet och i samhället.

     • Förtroendemannakonferens

      Kurstyp:
      Ämne:
      Målgrupp:
      Stad: Ej bestämt

     • Gilla din ekonomi

      Kurstyp:
      Ämne:
      Målgrupp:
      Stad: Uppsala

      Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om utbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Vi vill ge konsumenter i hela landet – och i...

      • Höstmöte

       Kurstyp:
       Ämne:
       Målgrupp:
       Stad: Ej bestämt

       Beslut angående kongress och kommande års verksamhet och budget kommer tas på detta höstmöte. Alla våra medlemmar är välkomna att delta under detta möte men kallelse och rösträtt kommer gå ut till våra avdelningsombud.

      • Jobbet och Samhället

       Kurstyp: Medlemsutbildning
       Ämne: Avdelningar
       Målgrupp:
       Stad: Ej bestämt

       Kursen handlar om sambandet mellan arbetslivet och samhället i övrigt. Hur du och ditt jobb påverkas av hur samhället omkring dig fungerar. Vad du och dina arbetskamrater kan bidra med för att få ett tryggare arbetsliv och en bättre...

      • Klubbordförandeträff

       Kurstyp:
       Ämne:
       Målgrupp:
       Stad: Uppsala

       Träffen vänder sig till dig som är klubbordförande på din arbetsplats. Ni kommer få utbyta erfarenheter och få utbildningsinslag.

       • Kurser för förtroendevalda

        Kurstyp:
        Ämne:
        Målgrupp:
        Stad: Ej bestämt

       • Medlem i Facket

        Kurstyp:
        Ämne:
        Målgrupp:
        Stad: Ej bestämt

        3 dagar Facket börjar på din egen arbetsplats. På den här kursen får deltagaren bland annat lära sig mer om hur facket fungerar, vad ett kollektivavtal är, vilka rättigheter och skyldigheter du har på din arbetsplats och hur Handels...

       • Medlem värvar medlem

        Kurstyp:
        Ämne:
        Målgrupp:
        Stad: Uppsala

        Är du nyfiken på sätt att värva medlemmar på din arbetsplats? Vill ha lite fler verktyg? Veta mer om varför vi ska vara många? Passa å

        • Min Arbetsmiljö

         Kurstyp:
         Ämne:
         Målgrupp:
         Stad: Ej bestämt

         Min Arbetsmiljö - 2 dagar Kursen för dig som har ett särkilt intresse för arbetsmiljöfrågor. Kursen ger en översikt över vanliga arbetsmiljöfrågor, hur arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön ser ut och vad medlemmarna själva kan gör...

        • Mina Försäkringar

         Kurstyp:
         Ämne:
         Målgrupp:
         Stad: Ej bestämt

         Mina Försäkringar - 1 dag Kursen för dig som vill lära dig mer om dina försäkringar. Kursen går igenom försäkringssystemet med samhällets, kollektivavtalets och Handels medlemsförsäkringar.

        • Mitt avtal

         Kurstyp:
         Ämne:
         Målgrupp:
         Stad: Ej bestämt

         Mitt Avtal - 2 dagar Kursen riktar sig till de medlemmar som redan vet lite mer om hur facket fungerar och vad ett kollektivavtal är, men vill fördjupa sig i vad som gäller i just sin bransch. Kursen hjälper deltagaren att föstå det...

        • Pensionärsträff

         Kurstyp:
         Ämne:
         Målgrupp:
         Stad: Uppsala

         Pensionärsträffen vänder sig till dig som är pensionär. Vi kommer gå igenom vad som kan vara bra för er med till exempel Familjens jurist. Anmäl er här nedan. Välkomna!

         • Steg 1 - uppdraget

          Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
          Ämne: Steg 1 - uppdraget
          Målgrupp: Förtroendevald
          Stad: Uppsala

          Kursen är första delen av sex i vårt utbildningssystem för förtroendevalda. Du får en genomgång av ditt uppdrag och din roll som förtroendevald. Vi diskuterar argument för fackligt medlemskap. Du lär dig mer om fackets historia....

          • Steg 2 - arbetsplatsen

           Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
           Ämne: Steg 2 - arbetsplatsen
           Målgrupp: Förtroendevald
           Stad: Uppsala

           Kursen är andra delen av sex i vårt utbildningssystem för förtroendevalda. Vi går igenom hur du kan lägga upp det fackliga arbetet på den egna arbetsplatsen. Du lär dig skriva en förhandlingsframställan och får veta vilka lagar och...

           • Steg 3 - lagarna

            Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
            Ämne: Steg 3 - lagarna
            Målgrupp:
            Stad: Uppsala

            Kursen är tredje delen av sex i vårt utbildningssystem för förtroendevalda. Du får en genomgång av arbetsrättslagar, diskrimineringslagar och arbetsmiljölagen. Vi diskuterar skillnader mellan lag och avtal. Människosyn och ideologie...

            • Steg 4 - lönen

             Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
             Ämne: Steg 4 - lönen
             Målgrupp: Förtroendevald
             Stad: Uppsala

             Kursen är fjärde delen av sex i vårt utbildningssystem för förtroendevalda. Du får lära dig att genomföra en lokal löneförhandling och förstå sambandet mellan löner, priser och skatter, det vill säga villkoren för ordning och rättvi...

             • Steg 5 - organisationen

              Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
              Ämne: Steg 5 - organisationen
              Målgrupp: Förtroendevald
              Stad: Uppsala, Uppsala

              Kursen är femte delen av sex i vårt utbildningssystem för förtroendevalda. Vi diskuterar frågor om etik och moral i rollen som facklig ledare. I praktiska övningar lär du dig hur förhandlingar och möten genomförs. Du får veta mer hu...

              • Steg 6 - framtiden

               Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
               Ämne: Steg 6 - framtiden
               Målgrupp: Förtroendevald
               Stad: Uppsala

               Kursen är sjätte delen av sex i vårt utbildningssystem för förtroendevalda. Tillsammans gör vi en utvärdering av de föregående stegen och diskuterar eventuell komplettering av studierna. Vi utformar tillsammans en individuell plan f...

               • Ung - om facket

                Kurstyp: Övriga utbildningar
                Ämne: Övriga ämnen
                Målgrupp: Ung
                Stad: Uppsala

                Detta är en kurs som ger dig en första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen och på din arbetsplats. Kursen ingår i LO UNGs tvärfackli...

                • Ung - om främlingsfientlighet

                 Kurstyp: Övriga utbildningar
                 Ämne: Övriga ämnen
                 Målgrupp: Ung
                 Stad: Ej bestämt

                 En temautbildning där vi diskuterar främlingsfientlighet, politiken bakom och allas rätt att vara olika. Kursen ingår i LO UNGs tvärfackliga utbildningspaket för ungdomar. Målgrupp är medlemmar under 30 år.

                • Ung - om försäkringar

                 Kurstyp: Övriga utbildningar
                 Ämne: Övriga ämnen
                 Målgrupp: Ung
                 Stad: Luleå

                 På kursen lär du dig vad det finns för försäkringar både privat och på arbetsplatsen och via samhället. Du får veta vad du har rätt till och hur du ska göra flr att inte gå miste om en massa pengar. Kursen är tvärfacklig och hålls a...

                 • Ung - om global rättvisa

                  Kurstyp: Övriga utbildningar
                  Ämne: Övriga ämnen
                  Målgrupp: Ung
                  Stad: Katrineholm

                  Denna temautbildning ger dig inblick i hur facket arbetar med de internationella frågorna i olika projekt och samarbetsorgan. Du får insikt och kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar världen över och inspiration att själv göra en...

                  • Ung - om samhället

                   Kurstyp: Övriga utbildningar
                   Ämne: Övriga ämnen
                   Målgrupp: Ung
                   Stad: Linköping

                   En kurs som ger dig grundläggande förståelse kring hur skattesystemet fungerar och välfärdssamhället är uppbyggt. Du får lära dig mer om ideologier och varför LO samverkar med just Socialdemokraterna. Kursen ingår i LO UNGs...

                   Visa 10 åt gången