Kurser avdelning 36 Uppsala

Gå en kurs - anmäl dig redan idag.

Kunskap är en viktig del av den fackliga verksamheten. Alla medlemmar, med eller utan förtroendeuppdrag, behöver gå olika utbildningar för att kunna hävda sina intressen i arbetslivet och i samhället.

När det finns inplanerade kurser listas dessa längst ner på denna sida. Klicka på respektive kurs för mer information och anmälan. Här följer en allmän beskrivning av kurserna:

Medlem i Facket:

Grundkurs för dig som är medlem i Facket.

Kurser för förtroendevalda: Steg 1-6

Du som är förtroendevald kan gå Handels kunskapstrappa kallad Stegen. Det är ett studiesystem som är problembaserat och anpassat till deltagarnas olika förkunskaper.

Kurser för skyddsombud: Bättre arbetsmiljö (BAM)

Kursen är uppdelad i flera delar, totalt 5 dagar. Kursen ger dig kunskap att forma ett aktivt arbetsmiljöarbete. Den är obligatorisk för alla som är skyddsombud, och man måste gå alla delarna för att utbildningen ska räknas.

DatumNamn
 • Arbetsmiljökonferens

  Kurstyp:
  Ämne:
  Målgrupp:
  Stad: Uppsala

   Konferens för dig som är skyddsombud.   Bland annat medverkan från Arbetsmiljöverket , nyheter , workshop samt tillfälle att göra en handlingsplan.

 • Avdelningsmöte

  Kurstyp: Konferens/medlemsmöte
  Ämne: Kurser
  Målgrupp: Medlem
  Stad: Uppsala

   Avdelningsmötet sammanträder en gång om året. På mötet i vår är det val av ledamöter till avdelningsstyrelsen samt val av ledamöter som representerar vår avdelning i andra medlemsorganisationer. På mötet fastställs också föregående...

 • Branschråd lager

  Kurstyp:
  Ämne:
  Målgrupp:
  Stad: Uppsala

  Detta är en träff för våra lager där de kan diskutera eller utbildas i deras frågor.

 • Bättre arbetsmiljö, BAM - fem dagar

  Kurstyp: Arbetsmiljöutbildning
  Ämne: Bättre arbetsmiljö
  Målgrupp: Skyddsombud
  Stad: Uppsala

  Bättre arbetsmiljöutbildningen är kursen för nyvalda skyddsombud. Utbildningen är 5 dagar och genomförs under en vecka men är på externat. Anmälan sker till uppsala@handels.se  

  • Facket i samhället

   Kurstyp: Övriga utbildningar
   Ämne: Övriga ämnen
   Målgrupp: Förtroendevald
   Stad: Uppsala

   Hur påverkas den fackliga verksamheten av vad som sker i omvärlden? Vilken roll spelar politiken för möjligheten att få tryggare jobb och en välfärd av högsta kvalitet tillgänglig för alla? Och hur kan man som facklig företrädare...

   • Facklig Feminism

    Kurstyp:
    Ämne:
    Målgrupp:
    Stad: Uppsala

    Kursen för medlemmar som är intresserade av jämställdhet, feminism, normkritik och om hur maktstrukturerna påverkar både på jobbet och i samhället.

   • Förtroendemannakonferens

    Kurstyp:
    Ämne:
    Målgrupp:
    Stad: Uppsala

   • Gilla din ekonomi

    Kurstyp:
    Ämne:
    Målgrupp:
    Stad: Uppsala

    Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om utbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Vi vill ge konsumenter i hela landet – och i...

    • Höstmöte

     Kurstyp:
     Ämne:
     Målgrupp:
     Stad: Ej bestämt

     Beslut angående kongress och kommande års verksamhet och budget kommer tas på detta höstmöte. Alla våra medlemmar är välkomna att delta under detta möte men kallelse och rösträtt kommer gå ut till våra avdelningsombud.

    • Jobbet och Samhället

     Kurstyp: Medlemsutbildning
     Ämne: Avdelningar
     Målgrupp:
     Stad: Uppsala

     Kursen handlar om sambandet mellan arbetslivet och samhället i övrigt. Hur du och ditt jobb påverkas av hur samhället omkring dig fungerar. Vad du och dina arbetskamrater kan bidra med för att få ett tryggare arbetsliv och en bättre...

    • Klubbordförandeträff

     Kurstyp:
     Ämne:
     Målgrupp:
     Stad: Uppsala

     Träffen vänder sig till dig som är klubbordförande på din arbetsplats. Ni kommer få utbyta erfarenheter och få utbildningsinslag.

    • Kurser för förtroendevalda

     Kurstyp:
     Ämne:
     Målgrupp:
     Stad: Ej bestämt

    • Medlem i Facket

     Kurstyp:
     Ämne:
     Målgrupp:
     Stad: Bålsta, Enköping, Gimo, Tierp, Uppsala, Uppsala

     3 dagar Facket börjar på din egen arbetsplats. På den här kursen får deltagaren bland annat lära sig mer om hur facket fungerar, vad ett kollektivavtal är, vilka rättigheter och skyldigheter du har på din arbetsplats och hur Handels...

    • Medlem värvar medlem

     Kurstyp:
     Ämne:
     Målgrupp:
     Stad: Uppsala

     Är du nyfiken på sätt att värva medlemmar på din arbetsplats? Vill ha lite fler verktyg? Veta mer om varför vi ska vara många? Passa å

     • Min Arbetsmiljö

      Kurstyp:
      Ämne:
      Målgrupp:
      Stad: Uppsala

      Min Arbetsmiljö - 2 dagar Kursen för dig som har ett särkilt intresse för arbetsmiljöfrågor. Kursen ger en översikt över vanliga arbetsmiljöfrågor, hur arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön ser ut och vad medlemmarna själva kan gör...

     • Mina Försäkringar

      Kurstyp:
      Ämne:
      Målgrupp:
      Stad: Uppsala

      Mina Försäkringar - 1 dag Kursen för dig som vill lära dig mer om dina försäkringar. Kursen går igenom försäkringssystemet med samhällets, kollektivavtalets och Handels medlemsförsäkringar.

     • Mitt avtal

      Kurstyp:
      Ämne:
      Målgrupp:
      Stad: Uppsala

      Mitt Avtal - 2 dagar Kursen riktar sig till de medlemmar som redan vet lite mer om hur facket fungerar och vad ett kollektivavtal är, men vill fördjupa sig i vad som gäller i just sin bransch. Kursen hjälper deltagaren att föstå det...

     • Pensionärsträff

      Kurstyp:
      Ämne:
      Målgrupp:
      Stad: Uppsala

      Pensionärsträffen vänder sig till dig som är pensionär. Vi kommer gå igenom vad som kan vara bra för er med till exempel Familjens jurist. Anmäl er här nedan. Välkomna!

      • Steg 1 - uppdraget

       Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
       Ämne: Steg 1 - uppdraget
       Målgrupp: Förtroendevald
       Stad: Uppsala

       Kursen är första delen av sex i vårt utbildningssystem för förtroendevalda. Du får en genomgång av ditt uppdrag och din roll som förtroendevald. Vi diskuterar argument för fackligt medlemskap. Du lär dig mer om fackets historia....

      • Steg 2 - arbetsplatsen

       Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
       Ämne: Steg 2 - arbetsplatsen
       Målgrupp: Förtroendevald
       Stad: Uppsala

       Kursen är andra delen av sex i vårt utbildningssystem för förtroendevalda. Vi går igenom hur du kan lägga upp det fackliga arbetet på den egna arbetsplatsen. Du lär dig skriva en förhandlingsframställan och får veta vilka lagar och...

      • Steg 3 - lagarna

       Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
       Ämne: Steg 3 - lagarna
       Målgrupp:
       Stad: Uppsala

       Kursen är tredje delen av sex i vårt utbildningssystem för förtroendevalda. Du får en genomgång av arbetsrättslagar, diskrimineringslagar och arbetsmiljölagen. Vi diskuterar skillnader mellan lag och avtal. Människosyn och ideologie...

      • Steg 4 - lönen

       Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
       Ämne: Steg 4 - lönen
       Målgrupp: Förtroendevald
       Stad: Uppsala

       Kursen är fjärde delen av sex i vårt utbildningssystem för förtroendevalda. Du får lära dig att genomföra en lokal löneförhandling och förstå sambandet mellan löner, priser och skatter, det vill säga villkoren för ordning och rättvi...

      • Steg 5 - organisationen

       Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
       Ämne: Steg 5 - organisationen
       Målgrupp: Förtroendevald
       Stad: Uppsala, Uppsala

       Kursen är femte delen av sex i vårt utbildningssystem för förtroendevalda. Vi diskuterar frågor om etik och moral i rollen som facklig ledare. I praktiska övningar lär du dig hur förhandlingar och möten genomförs. Du får veta mer hu...

      • Steg 6 - framtiden

       Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
       Ämne: Steg 6 - framtiden
       Målgrupp: Förtroendevald
       Stad: Uppsala

       Kursen är sjätte delen av sex i vårt utbildningssystem för förtroendevalda. Tillsammans gör vi en utvärdering av de föregående stegen och diskuterar eventuell komplettering av studierna. Vi utformar tillsammans en individuell plan f...

      • Ung - om facket

       Kurstyp: Övriga utbildningar
       Ämne: Övriga ämnen
       Målgrupp: Ung
       Stad: Uppsala

       Detta är en kurs som ger dig en första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen och på din arbetsplats. Kursen ingår i LO UNGs tvärfackli...

       • Ung - om främlingsfientlighet

        Kurstyp: Övriga utbildningar
        Ämne: Övriga ämnen
        Målgrupp: Ung
        Stad: Ej bestämt

        En temautbildning där vi diskuterar främlingsfientlighet, politiken bakom och allas rätt att vara olika. Kursen ingår i LO UNGs tvärfackliga utbildningspaket för ungdomar. Målgrupp är medlemmar under 30 år.

       • Ung - om försäkringar

        Kurstyp: Övriga utbildningar
        Ämne: Övriga ämnen
        Målgrupp: Ung
        Stad: Luleå

        På kursen lär du dig vad det finns för försäkringar både privat och på arbetsplatsen och via samhället. Du får veta vad du har rätt till och hur du ska göra flr att inte gå miste om en massa pengar. Kursen är tvärfacklig och hålls a...

        • Ung - om global rättvisa

         Kurstyp: Övriga utbildningar
         Ämne: Övriga ämnen
         Målgrupp: Ung
         Stad: Katrineholm

         Denna temautbildning ger dig inblick i hur facket arbetar med de internationella frågorna i olika projekt och samarbetsorgan. Du får insikt och kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar världen över och inspiration att själv göra en...

         • Ung - om samhället

          Kurstyp: Övriga utbildningar
          Ämne: Övriga ämnen
          Målgrupp: Ung
          Stad: Linköping

          En kurs som ger dig grundläggande förståelse kring hur skattesystemet fungerar och välfärdssamhället är uppbyggt. Du får lära dig mer om ideologier och varför LO samverkar med just Socialdemokraterna. Kursen ingår i LO UNGs...

          Visa 10 åt gången