Kurser avdelning 36 Uppsala

Gå en kurs - anmäl dig redan idag.

Kunskap är en viktig del av den fackliga verksamheten. Alla medlemmar, med eller utan förtroendeuppdrag, behöver gå olika utbildningar för att kunna hävda sina intressen i arbetslivet och i samhället.

När det finns inplanerade kurser listas dessa längst ner på denna sida. Klicka på respektive kurs för mer information och anmälan. Här följer en allmän beskrivning av kurserna:

Medlem i Facket:

Grundkurs för dig som är medlem i Facket.

Kurser för förtroendevalda: Steg 1-6

Du som är förtroendevald kan gå Handels kunskapstrappa kallad Stegen. Det är ett studiesystem som är problembaserat och anpassat till deltagarnas olika förkunskaper.

Kurser för skyddsombud: Bättre arbetsmiljö (BAM)

Kursen är uppdelad i flera delar, totalt 5 dagar. Kursen ger dig kunskap att forma ett aktivt arbetsmiljöarbete. Den är obligatorisk för alla som är skyddsombud, och man måste gå alla delarna för att utbildningen ska räknas.

DatumNamn
 • Arbetsmiljökonferens

  Kurstyp:
  Ämne:
  Målgrupp:
  Stad: Uppsala

   Konferens för dig som är skyddsombud.   Bland annat medverkan från Arbetsmiljöverket , nyheter , workshop samt tillfälle att göra en handlingsplan.

  • Avdelningsmöte

   Kurstyp: Konferens/medlemsmöte
   Ämne: Kurser
   Målgrupp: Medlem
   Stad: Uppsala

    Avdelningsmötet sammanträder en gång om året. På mötet i vår är det val av ledamöter till avdelningsstyrelsen samt val av ledamöter som representerar vår avdelning i andra medlemsorganisationer. På mötet fastställs också föregående...

   • Bättre arbetsmiljö, BAM - fem dagar

    Kurstyp: Arbetsmiljöutbildning
    Ämne: Bättre arbetsmiljö
    Målgrupp: Skyddsombud
    Stad: Uppsala

    Bättre arbetsmiljöutbildningen är kursen för nyvalda skyddsombud. Utbildningen är 5 dagar och genomförs under en vecka men är på externat. Anmälan sker till uppsala@handels.se  

   • Facket i samhället

    Kurstyp: Övriga utbildningar
    Ämne: Övriga ämnen
    Målgrupp: Förtroendevald
    Stad: Uppsala

    Hur påverkas den fackliga verksamheten av vad som sker i omvärlden? Vilken roll spelar politiken för möjligheten att få tryggare jobb och en välfärd av högsta kvalitet tillgänglig för alla? Och hur kan man som facklig företrädare...

    • Jobbet och Samhället

     Kurstyp: Medlemsutbildning
     Ämne: Avdelningar
     Målgrupp:
     Stad: Uppsala

     Kursen handlar om sambandet mellan arbetslivet och samhället i övrigt. Hur du och ditt jobb påverkas av hur samhället omkring dig fungerar. Vad du och dina arbetskamrater kan bidra med för att få ett tryggare arbetsliv och en bättre...

    • Klubbordförandeträff

     Kurstyp:
     Ämne:
     Målgrupp:
     Stad: Ej bestämt

     Träffen vänder sig till dig som är klubbordförande på din arbetsplats. Ni kommer få utbyta erfarenheter och få utbildningsinslag.

    • Kurser för förtroendevalda

     Kurstyp:
     Ämne:
     Målgrupp:
     Stad: Ej bestämt

    • Medlem i Facket

     Kurstyp:
     Ämne:
     Målgrupp:
     Stad: Enköping, Håbo, Tierp, Uppsala

     3 dagar Facket börjar på din egen arbetsplats. På den här kursen får deltagaren bland annat lära sig mer om hur facket fungerar, vad ett kollektivavtal är, vilka rättigheter och skyldigheter du har på din arbetsplats och hur Handels...

    • Min Arbetsmiljö

     Kurstyp:
     Ämne:
     Målgrupp:
     Stad: Uppsala

     Min Arbetsmiljö - 2 dagar Kursen för dig som har ett särkilt intresse för arbetsmiljöfrågor. Kursen ger en översikt över vanliga arbetsmiljöfrågor, hur arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön ser ut och vad medlemmarna själva kan gör...

    • Mina Försäkringar

     Kurstyp:
     Ämne:
     Målgrupp:
     Stad: Uppsala

     Mina Försäkringar - 1 dag Kursen för dig som vill lära dig mer om dina försäkringar. Kursen går igenom försäkringssystemet med samhällets, kollektivavtalets och Handels medlemsförsäkringar.

    • Mitt avtal

     Kurstyp:
     Ämne:
     Målgrupp:
     Stad: Uppsala

     Mitt Avtal - 2 dagar Kursen riktar sig till de medlemmar som redan vet lite mer om hur facket fungerar och vad ett kollektivavtal är, men vill fördjupa sig i vad som gäller i just sin bransch. Kursen hjälper deltagaren att föstå det...

    • Pensionärsträff

     Kurstyp:
     Ämne:
     Målgrupp:
     Stad: Uppsala

     Pensionärsträffen vänder sig till dig som är pensionär. Vi kommer gå igenom vad som kan vara bra för er med till exempel Familjens jurist. Anmäl er här nedan. Välkomna!

     • Steg 1 - uppdraget

      Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
      Ämne: Steg 1 - uppdraget
      Målgrupp: Förtroendevald
      Stad: Uppsala

      Kursen är första delen av sex i vårt utbildningssystem för förtroendevalda. Du får en genomgång av ditt uppdrag och din roll som förtroendevald. Vi diskuterar argument för fackligt medlemskap. Du lär dig mer om fackets historia....

      • Steg 2 - arbetsplatsen

       Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
       Ämne: Steg 2 - arbetsplatsen
       Målgrupp: Förtroendevald
       Stad: Uppsala

       Kursen är andra delen av sex i vårt utbildningssystem för förtroendevalda. Vi går igenom hur du kan lägga upp det fackliga arbetet på den egna arbetsplatsen. Du lär dig skriva en förhandlingsframställan och får veta vilka lagar och...

       • Steg 3 - lagarna

        Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
        Ämne: Steg 3 - lagarna
        Målgrupp:
        Stad: Uppsala

        Kursen är tredje delen av sex i vårt utbildningssystem för förtroendevalda. Du får en genomgång av arbetsrättslagar, diskrimineringslagar och arbetsmiljölagen. Vi diskuterar skillnader mellan lag och avtal. Människosyn och ideologie...

        • Steg 4 - lönen

         Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
         Ämne: Steg 4 - lönen
         Målgrupp: Förtroendevald
         Stad: Uppsala

         Kursen är fjärde delen av sex i vårt utbildningssystem för förtroendevalda. Du får lära dig att genomföra en lokal löneförhandling och förstå sambandet mellan löner, priser och skatter, det vill säga villkoren för ordning och rättvi...

        • Steg 5 - organisationen

         Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
         Ämne: Steg 5 - organisationen
         Målgrupp: Förtroendevald
         Stad: Uppsala

         Kursen är femte delen av sex i vårt utbildningssystem för förtroendevalda. Vi diskuterar frågor om etik och moral i rollen som facklig ledare. I praktiska övningar lär du dig hur förhandlingar och möten genomförs. Du får veta mer hu...

        • Steg 6 - framtiden

         Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
         Ämne: Steg 6 - framtiden
         Målgrupp: Förtroendevald
         Stad: Uppsala

         Kursen är sjätte delen av sex i vårt utbildningssystem för förtroendevalda. Tillsammans gör vi en utvärdering av de föregående stegen och diskuterar eventuell komplettering av studierna. Vi utformar tillsammans en individuell plan f...

        • Ung - om facket

         Kurstyp: Övriga utbildningar
         Ämne: Övriga ämnen
         Målgrupp: Ung
         Stad: Uppsala

         Detta är en kurs som ger dig en första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen och på din arbetsplats. Kursen ingår i LO UNGs tvärfackli...

        • Ung - om främlingsfientlighet

         Kurstyp: Övriga utbildningar
         Ämne: Övriga ämnen
         Målgrupp: Ung
         Stad: Ej bestämt

         En temautbildning där vi diskuterar främlingsfientlighet, politiken bakom och allas rätt att vara olika. Kursen ingår i LO UNGs tvärfackliga utbildningspaket för ungdomar. Målgrupp är medlemmar under 30 år.

        • Ung - om försäkringar

         Kurstyp: Övriga utbildningar
         Ämne: Övriga ämnen
         Målgrupp: Ung
         Stad: Luleå

         På kursen lär du dig vad det finns för försäkringar både privat och på arbetsplatsen och via samhället. Du får veta vad du har rätt till och hur du ska göra flr att inte gå miste om en massa pengar. Kursen är tvärfacklig och hålls a...

         • Ung - om global rättvisa

          Kurstyp: Övriga utbildningar
          Ämne: Övriga ämnen
          Målgrupp: Ung
          Stad: Katrineholm

          Denna temautbildning ger dig inblick i hur facket arbetar med de internationella frågorna i olika projekt och samarbetsorgan. Du får insikt och kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar världen över och inspiration att själv göra en...

          • Ung - om samhället

           Kurstyp: Övriga utbildningar
           Ämne: Övriga ämnen
           Målgrupp: Ung
           Stad: Linköping

           En kurs som ger dig grundläggande förståelse kring hur skattesystemet fungerar och välfärdssamhället är uppbyggt. Du får lära dig mer om ideologier och varför LO samverkar med just Socialdemokraterna. Kursen ingår i LO UNGs...

           Visa 10 åt gången