Jobbet och Samhället

Kursen handlar om sambandet mellan arbetslivet och samhället i övrigt. Hur du och ditt jobb påverkas av hur samhället omkring dig fungerar. Vad du och dina arbetskamrater kan bidra med för att få ett tryggare arbetsliv och en bättre fungerande vardag.

På kursen lär vi oss mer om:

  • Sambandet mellan arbetslivet och samhället
  • Hur Handels som fackförbund vill påverka arbetslivet och samhället
  • Hur vi tillsammans kan påverka och bidra till förändring

Anmälning

Uppdaterad: 13 oktober 2017