Jobbet och Samhället

Kursen handlar om sambandet mellan arbetslivet och samhället i övrigt. Hur du och ditt jobb påverkas av hur samhället omkring dig fungerar. Vad du och dina arbetskamrater kan bidra med för att få ett tryggare arbetsliv och en bättre fungerande vardag.

På kursen lär vi oss mer om:

  • Sambandet mellan arbetslivet och samhället
  • Hur Handels som fackförbund vill påverka arbetslivet och samhället
  • Hur vi tillsammans kan påverka och bidra till förändring
  • Jobbet och samhället

    Sista anmälningsdagen är 19 september 2019 kl. 08:30
    Kursstart26 september 2019 08:30 - 27 september 2019 16:30Uppsala, Byggfackets hus Uppsala
    Anmälan

Anmälning

Uppdaterad: 13 oktober 2017