Gilla din ekonomi

Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om utbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Vi vill ge konsumenter i hela landet – och i alla åldrar – bättre möjligheter att klara de ökade kraven från samhället på att kunna fatta olika ekonomiska och finansiella beslut i  livet.

Vad vi vill

Syftet med Gilla Din Ekonomi är att i samverkan eller enskilt öka privatekonomisk förståelse genom kunskapsspridning i privatekonomi med olika informations- och utbildningsinsatser med deltagare som i sin tur kan förmedla kunskapen. På så sätt kan kunskaperna i privatekonomi spridas brett, som ringar på vattnet. Nätverket syftar också till att inspirera till mer insatser inom privatekonomisk utbildning bland medlemmar och övriga i samhället. Privatekonomisk utbildning av Gilla Din Ekonomi ska leda till självinsikt om beteende och ge verktyg till förändring.

 

Utbildningen ska göra deltagarna till kunniga konsumenter som gör medvetna val och har en ökad privatekonomisk förståelse.

    Uppdaterad: 22 november 2019