Höstmöte

Beslut angående kongress och kommande års verksamhet och budget kommer tas på detta höstmöte.

Alla våra medlemmar är välkomna att delta under detta möte men kallelse och rösträtt kommer gå ut till våra avdelningsombud.

Publicerad: 22 november 2019