Medlem i Facket

3 dagar Facket börjar på din egen arbetsplats. På den här kursen får deltagaren bland annat lära sig mer om hur facket fungerar, vad ett kollektivavtal är, vilka rättigheter och skyldigheter du har på din arbetsplats och hur Handels som organisation ser ut. Denna kurs kan du även gå i tvärfacklig regi.

 • Medlem i Facket

  Sista anmälningsdagen är 25 februari 2020 kl. 08:30
  Kursstart25 februari 2020 08:30 - 27 februari 2020 16:30Uppsala , ABF
  Anmälan
 • Medlem i Facket

  Sista anmälningsdagen är 26 februari 2020 kl. 08:30
  Kursstart26 februari 2020 08:30 - 28 februari 2020 16:30Enköping, ABF
  Anmälan
 • Medlem i Facket

  Sista anmälningsdagen är 18 mars 2020 kl. 08:30
  Kursstart18 mars 2020 08:30 - 20 mars 2020 16:30Bålsta, ABF
  Anmälan
 • Medlem i Facket

  Sista anmälningsdagen är 18 mars 2020 kl. 08:30
  Kursstart18 mars 2020 08:30 - 20 mars 2020 16:30Tierp, ABF
  Anmälan
 • Medlem i Facket

  Sista anmälningsdagen är 24 mars 2020 kl. 08:30
  Kursstart24 mars 2020 08:30 - 26 mars 2020 16:30Uppsala, ABF
  Anmälan
 • Medlem i Facket

  Sista anmälningsdagen är 21 april 2020 kl. 08:30
  Kursstart21 april 2020 08:30 - 23 april 2020 16:30Uppsala, ABF
  Anmälan
 • Medlem i Facket

  Sista anmälningsdagen är 22 april 2020 kl. 08:30
  Kursstart22 april 2020 08:30 - 24 april 2020 16:30Enköping, ABF
  Anmälan
 • Medlem i Facket

  Sista anmälningsdagen är 26 maj 2020 kl. 08:30
  Kursstart26 maj 2020 08:30 - 28 maj 2020 16:30Gimo, ABF
  Anmälan
 • Medlem i Facket

  Sista anmälningsdagen är 26 maj 2020 kl. 08:30
  Kursstart26 maj 2020 08:30 - 28 maj 2020 16:30Uppsala, ABF
  Anmälan
 • Medlem i Facket

  Sista anmälningsdagen är 23 juni 2020 kl. 08:30
  Kursstart23 juni 2020 08:30 - 25 juni 2020 16:30Uppsala, ABF
  Anmälan
 • Medlem i Facket

  Sista anmälningsdagen är 25 augusti 2020 kl. 08:30
  Kursstart25 augusti 2020 08:30 - 27 augusti 2020 16:30Uppsala, ABF
  Anmälan
 • Medlem i Facket

  Sista anmälningsdagen är 29 september 2020 kl. 08:30
  Kursstart29 september 2020 08:30 - 01 oktober 2020 16:30Gimo, ABF
  Anmälan
 • Medlem i Facket

  Sista anmälningsdagen är 29 september 2020 kl. 08:30
  Kursstart29 september 2020 08:30 - 01 oktober 2020 16:30Uppsala, ABF
  Anmälan
 • Medlem i Facket

  Sista anmälningsdagen är 21 oktober 2020 kl. 08:30
  Kursstart21 oktober 2020 08:30 - 23 oktober 2020 16:30Tierp, ABF
  Anmälan
 • Medlem i Facket

  Sista anmälningsdagen är 27 oktober 2020 kl. 08:30
  Kursstart27 oktober 2020 08:30 - 29 oktober 2020 16:30Bålsta, ABF
  Anmälan
 • Medlem i Facket

  Sista anmälningsdagen är 27 oktober 2020 kl. 08:30
  Kursstart27 oktober 2020 08:30 - 29 oktober 2020 16:30Uppsala, ABF
  Anmälan
 • Medlem i Facket

  Sista anmälningsdagen är 24 november 2020 kl. 08:30
  Kursstart24 november 2020 08:30 - 26 november 2020 16:30Uppsala, ABF
  Anmälan
 • Medlem i Facket

  Sista anmälningsdagen är 25 november 2020 kl. 08:30
  Kursstart25 november 2020 08:30 - 27 november 2020 16:30Enköping, ABF
  Anmälan

Anmälning

Uppdaterad: 28 november 2018