Medlem i Facket

3 dagar Facket börjar på din egen arbetsplats. På den här kursen får deltagaren bland annat lära sig mer om hur facket fungerar, vad ett kollektivavtal är, vilka rättigheter och skyldigheter du har på din arbetsplats och hur Handels som organisation ser ut. Denna kurs kan du även gå i tvärfacklig regi.

Anmälning

Uppdaterad: 28 november 2018