Avdelningsmöte

 Avdelningsmötet sammanträder en gång om året.

På mötet i vår är det val av ledamöter till avdelningsstyrelsen samt val av ledamöter som representerar vår avdelning i andra medlemsorganisationer. På mötet fastställs också föregående års bokslut.

  • Avdelningsmöte

    Sista anmälningsdagen är 20 mars 2020 kl. 12:00
    Kursstart03 april 2020 12:00 - 16:00Uppsala, Byggfackets hus
    Anmälan

Anmälning

Uppdaterad: 15 september 2015