Avdelningsmöte

 Avdelningsmötet sammanträder en gång om året.

På mötet i vår är det val av ledamöter till avdelningsstyrelsen samt val av ledamöter som representerar vår avdelning i andra medlemsorganisationer. På mötet fastställs också föregående års bokslut.

    Uppdaterad: 15 september 2015