Steg 3 - lagarna

Kursen är tredje delen av sex i vårt utbildningssystem för förtroendevalda.

Du får en genomgång av arbetsrättslagar, diskrimineringslagar och arbetsmiljölagen. Vi diskuterar skillnader mellan lag och avtal. Människosyn och ideologier analyseras. Uppföljning av arbetet med arbetsplatsutveckling.

  Relaterade utbildningar

  • Steg 4 - lönen

   Plats: Uppsala

   Kursen är fjärde delen av sex i vårt utbildningssystem för förtroendevalda. Du får lära dig att genomföra en lokal löneförhandling och förstå sambandet mellan löner, priser och skatter, det vill säga villkoren för ordning och rättvi...

  Uppdaterad: 3 januari 2012