Steg 3 - lagarna

Kursen är tredje delen av sex i vårt utbildningssystem för förtroendevalda.

Du får en genomgång av arbetsrättslagar, diskrimineringslagar och arbetsmiljölagen. Vi diskuterar skillnader mellan lag och avtal. Människosyn och ideologier analyseras. Uppföljning av arbetet med arbetsplatsutveckling.

  • Steg 3 Lagarna

    Anmälan stängde den 15 oktober 2020 kl. 08:30
    Kursstart29 oktober 2020 08:30 - 30 oktober 2020 16:30Uppsala, Byggfackets hus

Relaterade utbildningar

  • Steg 4 - lönen

    Plats: Uppsala

    Kursen är fjärde delen av sex i vårt utbildningssystem för förtroendevalda. Du får lära dig att genomföra en lokal löneförhandling och förstå sambandet mellan löner, priser och skatter, det vill säga villkoren för ordning och rättvi...

Uppdaterad: 3 januari 2012