Steg 4 - lönen

Kursen är fjärde delen av sex i vårt utbildningssystem för förtroendevalda.

Du får lära dig att genomföra en lokal löneförhandling och förstå sambandet mellan löner, priser och skatter, det vill säga villkoren för ordning och rättvisa på arbetsplatsen. Du får veta mer om hur man bygger ett lönesystem på den egna arbetsplatsen. Uppföljning av arbetet med arbetsplatsutveckling.

 • Steg 4- Lönen

  Sista anmälningsdagen är 09 september 2019 kl. 08:30
  Kursstart23 september 2019 08:30 - 25 september 2019 16:30Uppsala, Byggfackets hus
  Anmälan
 • Steg 4- Lönen

  Sista anmälningsdagen är 09 september 2019 kl. 08:30
  Kursstart23 september 2019 08:30 - 25 september 2019 16:30Uppsala, Studiefrämjandet, Ljusbärargatan 2
  Anmälan

Anmälning

Relaterade utbildningar

 • Steg 5 - organisationen

  Plats: Uppsala

  Kursen är femte delen av sex i vårt utbildningssystem för förtroendevalda. Vi diskuterar frågor om etik och moral i rollen som facklig ledare. I praktiska övningar lär du dig hur förhandlingar och möten genomförs. Du får veta mer hu...

Uppdaterad: 3 januari 2012