Steg 4 - lönen

Kursen är fjärde delen av sex i vårt utbildningssystem för förtroendevalda.

Du får lära dig att genomföra en lokal löneförhandling och förstå sambandet mellan löner, priser och skatter, det vill säga villkoren för ordning och rättvisa på arbetsplatsen. Du får veta mer om hur man bygger ett lönesystem på den egna arbetsplatsen. Uppföljning av arbetet med arbetsplatsutveckling.

  Relaterade utbildningar

  • Steg 5 - organisationen

   Plats: Uppsala, Uppsala

   Kursen är femte delen av sex i vårt utbildningssystem för förtroendevalda. Vi diskuterar frågor om etik och moral i rollen som facklig ledare. I praktiska övningar lär du dig hur förhandlingar och möten genomförs. Du får veta mer hu...

  Uppdaterad: 3 januari 2012