Steg 6 - framtiden

Kursen är sjätte delen av sex i vårt utbildningssystem för förtroendevalda.

Tillsammans gör vi en utvärdering av de föregående stegen och diskuterar eventuell komplettering av studierna. Vi utformar tillsammans en individuell plan för dina fortsatta fackliga studier. Vi diskuterar och analyserar arbetet med arbetsplatsutveckling.

    Uppdaterad: 3 januari 2012