Ung - om facket

Detta är en kurs som ger dig en första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen och på din arbetsplats.

Kursen ingår i LO UNGs tvärfackliga utbildningspaket för ungdomar. Målgrupp är både medlemmar och blivande medlemmar under 30 år.

    Publicerad: 13 december 2012