Ung - om facket

Detta är en kurs som ger dig en första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen och på din arbetsplats.

Kursen ingår i LO UNGs tvärfackliga utbildningspaket för ungdomar. Målgrupp är både medlemmar och blivande medlemmar under 30 år.

  • LO Ung om Facket

    Sista anmälningsdagen är 16 september 2019 kl. 08:30
    Kursstart30 september 2019 08:30 - 01 oktober 2019 16:30Uppsala, ABF i Uppsala
    Anmälan

Anmälning

Publicerad: 13 december 2012