Ung - om global rättvisa

Denna temautbildning ger dig inblick i hur facket arbetar med de internationella frågorna i olika projekt och samarbetsorgan. Du får insikt och kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar världen över och inspiration att själv göra en insats.

Kursen ingår i LO UNGs tvärfackliga utbildningspaket för ungdomar. Målgrupp är medlemmar under 30 år.

    Uppdaterad: 3 januari 2012