Arbetsutskottet

Avdelningens arbetsutskott förbereder styrelsens sammanträden och tar beslut i mindre frågor. Arbetsutskottet består av försteombudsmannen, ordföranden samt vice ordföranden. 

 • PIA TSCHOFEN

  Försteombudsman, Avd 4 Kristianstad ArbetsplatsHandelsanställdas förbund
  Direktnummer010-450 81 40
 • HELENA ISBERG

  Ordförande, Avd 4 Kristianstad ArbetsplatsH&M, Karlskrona
 • DAVID VILJEFRID

  Vice ordförande, Avd 4 Kristianstad ArbetsplatsBergendahls