Pensionärsklubben informerar

Pensionärsklubben i Nordöstra Skåne är för tillfället vilande.

 

Är ni som är pensionärsmedlemmar intresserade av att starta upp den igen så kontakta avdelningen.

Uppdaterad: 17 januari 2019