För dig som förtroendevald

Handels förtroendemannautbildningar bygger på sex olika steg: Uppdraget, arbetsplatsen, lagarna, lönen, organisationen och framtiden.

Kurserna är gjorda för att hänga ihop. Senare steg bygger på tidigare. För att kurserna ska bli bra för alla deltagarna bör majoriteten ha följt stegen. Ett lämpligt tidsspann för att gå igenom alla stegen är cirka ett till två år. Varje kurs pågår mellan en till tre dagar, beroende på dess omfattning.

Uppdaterad: 27 oktober 2017