Arbetsutskottet

Avdelningens arbetsutskott (AU) förbereder styrelsens sammanträden och tar beslut i mindre frågor. Arbetsutskottet består av försteombudsmannen, ordföranden samt vice ordföranden.

  • MATS PANTHER

    Ordförande ArbetsplatsHyresgästföreningen, Helsingborg
  • ANNETTE NILSSON

    Vice Ordförande ArbetsplatsCoop Forum, Landskrona