Psykisk ohälsa

Riksdagens Björn Petersson (S) talade på försäkringskonferensen i Nässjö om de dolda normer som gör oss sjuka.

Psykisk ohälsa ökar bland unga kvinnor

Nästan hälften, 40 procent, av alla nya sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa.
– Aldrig nånsin tidigare har ökningen varit så stor, säger Björn Petersson, rikdagsledamot för Socialdemokraterna i Kalmar län.
Han talade i Nässjö när avdelningen bjöd in till försäkringskonferens.
Det finns tre skäl till den psykiska ohälsan, enligt Björn Petersson.
1) Klass. Unga arbetarkvinnor står för nästan hela ökningen. Den som blir sjuk har ofta flera barn och problemen börjar efter andra barnet.
2) Förändringar i samhället. Minutschema på jobbet och ojämlikhet pressar människor.
3) Orimliga förväntningar.
– Bilden är att man ska jobba heltid, ha en ljus framtid och vara en supermamma som lagar den bästa maten, säger Björn Petersson.
Det är inte första gången den psyskiska ohälsan ökar snabbt. På 1990-talet drabbades kvinnor över 55 år. Detta löste man då med att erbjuda sjukpension.
– Det kan vi inte göra med unga kvinnor, säger Björn Petersson.
– Vi behöver arbetskraften. Vi är beroende av alla för att landet ska fungera. Om många är långtidssjuka urholkas statsfinanserna.
Istället vill socialdemokraterna motverka de dolda normer som sätter press på kvinnor genom att öka jämställdheten och ändra föräldraförsäkringen.
– Vi ska inte finansiera ojämställdhet med allmänhetens pengar. Det är upp till varje familj att göra som man vill men om man vill ha del av pengarna så får man dela mer på ledigheten.

Uppdaterad: 3 oktober 2019