Försäkringskonferens

 

Målgrupp: Försäkringsinformatörer och förtroendevalda

Konferensens mål och syfte:

Målet med denna konferens är att ge våra försäkringsinformatörer och övriga förtroendevalda i klubbarna fördjupad information på försäkringsområdet samt att ge dem tips och bra verktyg för att bättre kunna vidareförmedla informationen till alla anställda på arbetsplatsen.

Syftet är att öka deltagarnas kunskaper gällande våra social och avtalsförsäkringar, så att arbetsplatsens förtroendevalda på ett bra sätt kan fullfölja sina respektive förtroendeuppdrag.

Ekonomi: Förtroendemannalagens § 6 och 7. Vi förutsätter att arbetsgivaren betalar förlorad arbetsförtjänst för förtroendevalda på arbetsplatsen, till deltagare som inte kan få ersättning för förlorad arbetsförtjänst från arbetsgivaren kan Handels betala ett skattepliktigt utbildningsarvode för denna dag. Handels står för resor och övriga konferenskostnader.

 

 

 

    Uppdaterad: 23 april 2020
    Granskad: 23 april 2020