Steg 2 - arbetsplatsen

Kursen omfattar två dagar. Bland annat får du lära dig att påverka och förändra din egen arbetsplats, känna till Förtroendemannalagen - FML, samt koppla löftet till kollektivavtalets värde.

    Uppdaterad: 14 november 2018