Steg 4 - lönen

Du måste ha gått Handels steg 1 - 3 tidigare för att kunna gå det här steget.

Kursen omfattar tre dagar. Syftet är att du bland annat ska kunna förstå delarna i din egen lön, ha kännedom om sambandet mellan löner, priser och skatter.

    Uppdaterad: 14 november 2018