Steg 5 - organisationen

Du måste ha gått Handels steg 1 - 4 tidigare för att kunna gå det här steget.

Kursen omfattar tre dagar. Målet är bland annat att du ska kunna tala inför en större grupp, genomföra en förhandling, känna till Handels organisation och demokratidel samt veta hur du kan påverka Handels.

    Uppdaterad: 14 november 2018