Steg 6 - framtiden

Efter denna endagskurs ska du kunna se helheten i det fackliga uppdraget och att du har utvecklats sedan den första kursen. Det är också viktigt att du förstår hur de olika delarna i arbetsplatsutvecklingen samverkar.

Detta är stegutbildningens sista steg.

    Uppdaterad: 14 november 2018