Olika anställningsformer

När du börjar på ett nytt jobb ska arbetsgivaren ge dig ett anställningsbevis. Där ska stå vilka arbetsuppgifter du har, arbetstidens längd och din lön. Det finns olika typer av anställningar: 

Fast anställning – tillsvidareanställning

Fast anställning och tillsvidareanställning är samma sak. Det innebär att din anställning gäller från och med ett startdatum tills du eller arbetsgivaren säger upp dig. Den här anställningsformen gäller automatiskt om du och arbetsgivaren inte kommit överens om något annat i förväg. 

Tidsbegränsade anställningar

Allmän visstidsanställning:

En anställning under begränsad tid, när arbetsgivaren har behov av extra personal.  Om du haft visstidsanställningar för samma arbetsgivare under sammanlagt två år inom en femårsperiod ska de övergå i en tillsvidareanställning.

Det finns inga regler för hur kort en visstidsanställning kan vara. Blir du exempelvis anställd för att arbeta tre timmar en dag och ytterligare tre timmar nästa dag, är detta rent arbetsrättsligt två olika visstidsanställningar.

Ändå tillämpar många arbetsgivare "timanställning". Det innebär vanligen att du ska vara tillgänglig vissa fasta arbetstider, oftast heltid, men hur länge du faktiskt arbetar är det arbetsgivaren som bestämmer. Och du får inte lön när du är tillgänglig och väntar på samtal eller sms från arbetsgivaren, utan bara när du faktiskt arbetar. Det här är ett otryggt sätt att arbeta på som Handels vill få bort.

Hör mer om varför Handels tycker att alla ska ha rätt till trygga jobb.

Vikariat:

En vikarie ersätter någon som är borta på grund av sjukdom, studier, barnledighet eller av annan orsak. Vikariatet får vara högst två år under en femårsperiod. När du har vikarierat hos samma arbetsgivare i tre år inom en femårsperiod övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning

Säsongsanställning:

Jobb som bara är möjliga att utföra under en viss tid på året. Det kan exempelvis handla om bärplockning eller arbete vid en skidanläggning.

Provanställning: 

För att se om du fungerar bra i jobbet får arbetsgivaren provanställa dig några månader. Men då ska du ha lön! Annars är det inte okej. Även om arbetsgivaren kallar det ”provjobba” eller något liknande.

Deltidsanställning

Om du är deltidsanställd – alltså har en anställning på mindre än heltid – kan det påverka vilka avtalsförsäkringar och trygghetsbestämmelser som gäller. Det kan också påverka ersättningen från a-kassan eller din pension.

De senaste åren har andelen deltidsjobb ökat, men Handels och Svensk Handel har visat att det går att skapa fler heltidstjänster. Handels driver rätten till heltid.

 

Uppdaterad: 31 januari 2017