Lägstalöner

Här får du en överblick av de lägstalöner som gäller för de som har kollektivavtal med Handels. Du som är medlem hittar hela ditt avtal på Mina sidor. Där finns allt som gäller för just dig kring arbetstid, övertid, ob och mycket annat.

I Sverige har vi inga lagar eller andra regler som reglerar lägstalöner. Men om arbetsgivaren har tecknat ett kollektivavtal med Handels så framgår det där hur mycket du ska ha betalt. Saknar arbetsplatsen ett kollektivavtal saknas också en lägsta gräns för lönen. 

Privata och kooperativa butiker - 2017 

(Svensk Handel och KFO - Butik)

Lägstalöner per timme* 

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder

Privat butik,
Svensk Handel 2017 års avtal

Kooperativ butik,
KFO 2017 års avtal

16 år 81:46 kr 81:48
17 år 83:93 kr 83:93 kr
18 år 123:10 kr 123:31 kr
19 år 125:02 kr 126:20 kr
     

Vid fyllda 18 år och arbetat i branschen:

1 år 128:54 kr 128:54 kr
2 år 130:57 kr 130:57 kr
3 år 138:34 kr 138:34 kr

 

Glassavtalet - 2017

(SH)

Lägstalöner per timme* 

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Minimilön 134:64 kr

 

Kooperativa stormarknader  - 2017 

(KFO - Stormarknad)

Lägstalöner per månad* 

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder och vana

 

Lönegrupp 1

 
18 år 20 470 kr
19 år 20 940 kr
19 år, 1 års branschvana 21 245 kr
20 år 21 545 kr
20 år, 1 års branschvana 21 845kr
20 år, 2 års branschvana 22 145 kr

Lönesättning

Anställd som fyllt 16 år erhåller 75 procent av minimilön för lönegrupp 1 och anställd som fyllt 17 år erhåller 80 procent av samma minimilön.

 

Lönegrupp 2

Anställda med minst 3 års branschvana eller motsvarande yrkesutbildning kombinerad med minst ett års branschvana.

23 058 kr

Lönegrupp 3

Anställda med breddat ansvar, specialistfunktion eller förvärvad mångkunnighet enligt normer fastställda av de lokala parterna.

23 190 kr

 

Privata lager - 2017 

(Svensk Handel - Lager)

Lägstalöner per timme* 2017

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder

Privat lager

Ch 1  (ord. chaufförer, som kör fordon som kräver C-, D- eller E-körkort)

Ch 2 (övriga chaufförer) 

16 år 86:69 kr    
17 år 92:69 kr    
18 år 135:16 kr 136:41 kr 135:91 kr
19 år 135:51 kr 136:76 kr 136:26 kr
20 år 136:41 kr 137:66 kr 137:16 kr
20 år +6 mån 137:31 kr 138:56 kr 138:06 kr

 

Kooperativa lager - 2017 

(KFO Lager)

Lägstalöner per timme* 

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

16 år 92:97 kr
17 år 94:90 kr
18 år 136:63 kr
19 år 137:45 kr
+ 6 månader 137:58 kr
+ 6 månader 138:28 kr

 

Frisörer - 2017

Behörig frisör har 15 360 kronor i basbelopp och 17,3% i provision

Behörig frisör med branschvana 5.000 timmar som anställd har 15 360 kronor i basbelopp och 17,65 % i provision.
Garantilönen är 23 404 kr/månad

Obehörig frisör har 14 252 kronor i basbelopp och 8,3% i provision.
Garantilönen är 16 382 kr/månad.

Både behörig och obehörig frisör har en försäljningsprovision på 7%.

Angivna löner gäller för heltidsanställd.

 

Skönhetsvårdsavtalet

Lägstalöner 2017

I avtalet finns det olika lönegrupper 1-5, se nedan uppdelningen för de som är anställda före 1/8 2017 och de som är anställda från och med 1/8 2017:

Anställd före 1/8 2017

Lönegrupp  
1 Nyanställd utan yrkesvana och/eller fullgjord utbildning i yrket - max 6 månader.
2 Efter 6 månaders anställning.
3 Sammanlagt ett års yrkesvana och/eller fullgjord utbildning i yrket.
4 Sammanlagt två års yrkesvana och/eller fullgjord utbildning i yrket.
5 Sammanlagt tre års yrkesvana och/eller fullgjord utbildning i yrket.

 

Anställd från och med 1/8 2017

Lönegrupp Utan utbildning Med fullgjord utbilding
1 Nyanställd.  
2 Ett års branschvana. Nyanställd med kortare utbildning än ett år.
3 Två års branschvana. Ett års branschvana inklusive utbildningstid.
4 Tre års branschvana. Två års branschvana inklusive utbildningstid.
5 Fyra års branschvana. Tre års branschvana inklusive utbildningstid.

 

Löner med provision

Lönegrupp Grundlön/månad Grundlön/timme
1 21 269 kr 128,12 kr
2 21 644 kr + provision 130,39 kr + provision
3 22 269 kr + provision 134,15 kr + provision
4 22 769 kr + provision 137,16 kr + provision
5 23 149 kr + provision 139,45 kr + provision

 

Löner utan provision

Lönegrupp Månadslön Timlön
1 21 269 kr 128,13 kr
2 23 282 kr 140,25 kr
3 24 282 kr 146, 28 kr
4 25 282 kr 152,30 kr
5 26 546 kr 159,92 kr

 

Kooperativa tjänstemän - 2016

På detta område är det individuella löner och enligt vår lönestatistik så är lönerna över dessa nivåer

Lägsta lön för tjänsteman som fyllt 20 år höjs med 600 kronor till 17 200 kronor per månad och tjänsteman som senast den 31 mars 2017 fyller 24 år höjs med 500 kronor till 20 000 kronor per månad.

 

Postorder och e-handelsföretag - 2017

Lägstalöner*

*exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder

Timlön

16 år

85:55 kr

17 år

91:55 kr

18 år

135:25 kr

19 år

135:60 kr

20 år 136:52 kr
+ 6 månader 137:52 kr

 

TGA lageravtal - 2017

Lägstalöner*

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Chaufförer 24 265 kr
Lagerarbetare som arbetat i sex månader i yrket samt fyllt 20 år 24 039 kr
Nybörjare 0-6 månader samt arbetstagare fyllda 18 år men inte 20 år 23 207 kr
Ej fyllda 18 år, lönen får ej understiga 18 104 kr

 

Livsmedelsföretagen - Ägg - 2017

Lägstalöner per timme*

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

17 år 99:36 kr
18 år 131:73 kr
20 år med 6 månaders anställningstid 135:52 kr
Chaufförer 136:32 kr

 

Livsmedelsföretagen - Ost - 2017

Lägstalönen är 135:74 kronor per timme*

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

 

Livsmedelsföretagen - Butik - 2017

Tarifflöner 2017*

*exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder

Månadslön

Timlön

15 år

12 509 kr

75:36 kr

16 år

13 142 kr

79:16 kr

17 år

13 775 kr

82:98 kr

18 år 20 186 kr 121:60 kr

19 år

20 480 kr

123:38 kr

Vid fyllda 18 år och arbetat i branschen:

1 år

21 942 kr

132:18 kr

2 år

22 209 kr

133:79 kr

3 år

22 995 kr

138:52 kr

 

Almega - Lagring och distribution - 2017

Lägstalöner per timme* 2017

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder

lager-arbetare

Ch 1  (ord. chaufförer, som kör fordon som kräver C-, D- eller E-körkort)

Ch 2 (övriga chaufförer) 

16 år 91:94 kr    
17 år 97:93 kr    
18 år 135:62 kr 136:87 kr 136:37 kr
19 år 135:97 kr 137:22 kr 136:72 kr
20 år 136:89 kr 138:19 kr 137:64 kr
20 år +6 mån 137:77 kr 139:02 kr 138:52 kr

 

Almega - Lagerpersonal och chaufförer - 2017

Lägstalöner per timme*

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder

lager-arbetare

Ch 1  (ord. chaufförer, som kör fordon som kräver C-, D- eller E-körkort)

Ch 2 (övriga chaufförer) 

16 år 86:73 kr    
17 år 92:73 kr    
18 år 135:23 kr 136:48 kr 135:98 kr
19 år 135:58kr 136:83 kr 136:33 kr
20 år 136:48 kr 137:73 kr 137:23 kr
20 år +6 mån 137:38 kr 138:63 kr 139:13 kr

 

Almega - Fryshusföretag - 2017

Lägstalöner per timme* är 138:05 kr = 24 021 kr/månad

Efter 4 månaders anställning 138:18 kr = 24 044 kr/månad

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

 

Övertid och ob-tillägg

Om din arbetstid är åtta timmar och du jobbar tio timmar är de två extra timmarna den aktuella dagen övertid. Det ska du ha extra betalt för. Som obekväm arbetstid räknas i regel kvälls-, natt- och helgarbete. I det senare fallet handlar det alltså om när du arbetar och inte hur mycket.

Finns kollektivavtal på arbetsplatsen brukar ersättningen för övertid och obekväm arbetstid stå i avtalet. Saknas kollektivavtal på din arbetsplats måste du själv förhandla om ersättningen med din arbetsgivare, alternativt kontakta Handels.

Kollektivavtalen

Här hittar du kortversioner av avtalen. Läs mer om kollektivavtal.

 

Uppdaterad: 28 mars 2014