Vad händer när jag blir pensionär?

Som pensionär kan du fortsätta att vara medlem i Handels. Du behåller dina medlemsförmåner.

Medlemskapet ändras automatiskt till ett pensionärsmedlemskap när du går i ålderspension. Din avgift blir lägre, den blir faktiskt lägre än värdet av de försäkringar som ingår i medlemskapet.

Om du går i pension tidigare, eller fortsätter att arbeta efter din 65-årsdag, ber vi dig att kontakta Handels Direkt.

Kontakta oss via Handels Direkt

Läs mer om dina medlemsförmåner.

Viktigt att tänka på

Utöver den allmänna pensionen har du rätt till Avtalspension om du jobbat på arbetsplatser med kollektivavtal. Det är en pensionsförsäkring där arbetsgivarna varje månad sätter in pengar som sparas till din pension.

Kontrollera alltid dina pensionsinbetalningar när du får pensionsbesked från det bolag som förvaltar pensionen. Kontakta din Handelsavdelning om du känner dig osäker på vad som gäller, eller om du tror att din arbetsgivare betalat in för lite till avtalspensionen.

Tänk också på att du måste ansöka om pension hos Pensionsmyndigheten.

Handels pensionärsklubbar

För dig som har slutat arbeta finns också Handels populära pensionärsklubbar. Vänd dig till din avdelning för att få kontakt med klubben där du bor.

Här hittar du våra avdelningar

Uppdaterad: 4 februari 2013