Vad händer om jag blir förälder?

Din föräldraledighet ska vara något att njuta av, inte en källa till oro eller stress.

Under den tid du inte är på jobbet ska du ändå få del av de lönehöjningar som förhandlas fram. När du kommer tillbaka ska du inte bli omplacerad till sämre arbetsuppgifter. Handels har koll på vad som gäller för dig – och vilka extrapengar du har rätt till om din arbetsplats har kollektivavtal.

När du är föräldraledig blir ju inkomsten lägre och därför får du en lägre medlemsavgift. Det gäller dock inte avgiften till a-kassan. Saknar du föräldrapenning och inkomst helt och hållet kan du till och med slippa att betala medlemsavgiften.

För att få rätt avgift eller avgiftsbefrielse är det viktigt att du kontaktar Handels Direkt på 0771-666 444 i god tid innan du ska vara ledig. Du behåller alla dina medlemsförmåner under föräldraledigheten

Viktigt att tänka på inför föräldraledigheten

Du måste skriftligen ansöka om ledighet till din arbetsgivare senast två månader före beräknad förlossning eller adoption. Det är viktigt för att arbetsgivaren ska kunna planera och eventuellt hitta en vikarie.

Men hur ansträngande det än är för arbetsgivaren får hen inte behandla dig sämre på grund av föräldraledigheten – det är mot lagen. Om något sådant händer dig (tyvärr är det inte ovanligt), kan du ringa Handels Direkt 0771–666 444.

Extrapengar när du är föräldraledig

I Handels alla kollektivavtal finns en avtalsförsäkring för dig som har barn som är födda eller adopterade från och med den 1 januari 2014. Om du fått barn tidigare kan du omfattas av övergångsbestämmelser. 

Medlemsbarn en av våra bästa medlemsförmåner

Som medlem kan du skaffa vår populära sjuk- och olycksfallsförsäkring till dina barn. Den kan du teckna utan hälsoförklaring vilket kan ställa till med problem i andra försäkringsbolag. Kostnaden ligger många gånger långt under vad motsvarande försäkring skulle kosta om du köper den privat.
Läs mer om försäkringen medlemsbarn hos Folksam.

Tillbaka på jobbet

Du som varit föräldraledig får som sagt inte missgynnas i arbetet. Du ska inte godta någon annan omplacering än någon som ligger inom ramen för ditt anställningsavtal och som verkligen är en nödvändig följd av ledigheten.

Tillfällig föräldrapenning när barnet är sjukt

Som förälder har du rätt till tillfällig föräldrapenning när du behöver vårda sjukt barn. Du har också rätt till tillfällig föräldrapenning i samband med läkarbesök.

Uppdaterad: 12 november 2018