"Bra att höjda a-kassan blir kvar"

Den höjda a-kasseersättningen, som infördes på grund av corona-pandemin, kommer att vara kvar i ytterligare två år. Det framgår av regeringens budget, som riksdagen fattade beslut om i går.

- Ett mycket bra besked, konstaterar Handels ordförande Linda Palmetzhofer.

- Och det är självklart så att förbättringen ska gälla för gott, det är helt orimligt att nivåerna i a-kassan skulle sänkas igen när två år har gått.

Även lättnaden i arbetsvillkoret behålls så att fler som jobbat lite mindre, till exempel deltidsanställda, kan kvalificera sig till a-kassan. Men medlemsvillkoret går tillbaka till de gamla reglerna från och med den 3 januari. Nu gäller att varje arbetad månad räknas som fyra för den som går med i en a-kassa. Den regeln försvinner från januari. Dessutom kommer karensdagarna i a-kassan att återinföras från och med årsskiftet.

Att pensionerna höjs är också ett positivt besked i höstens budget.

- Det betyder mycket för Handels medlemmar. Många av dem har en mycket låg pension, trots ett långt arbetsliv, säger Linda Palmetzhofer.

Andra positiva besked i budgeten inför 2021 är att antalet utbildningsplatser ökar för yrkesgymnasium, yrkesvux och högskola. Även satsningarna på miljö och klimat är positiva.

Men Handels är också kritisk till budgeten. Den innehåller stora skattesänkningar, som är en väldigt dyr reform. Det är ett slöseri i en tid när samhället har stora behov. Istället för att sänka skatten hade man kunnat satsa mer på välfärden och behövande sektorer i samhället.

Det saknas även förbättringar vad gäller sjukförsäkringen, till exempel att karensavdraget slopas för gott. Dessutom behövs en rejäl satsning på studiefinansiering för vuxna som inte kan klara sig på studiemedel.

Publicerad: 22 september 2020