LO-rapport: visstidsanställa mest utsatta för sexuella trakasserier

Per Holmström, Kommunal, Maria Nyberg, Handels, Per Hidesten, Industriarbetsgivarna och Tomas With, IF Metall deltog i LOs seminarium när rapporten "Kvinnlig fägring och machokultur" presenterades.

Visstidsanställda i handeln är en utsatt grupp när det gäller sexuella trakasserier. Nära 14 procent har utsatts för sexuella trakasserier från kunder, visar en rapport från LO.

Sexuella trakasserier är en känd arbetsmiljöfråga med förnyad aktualitet, konstaterar LO i rapporten ”Kvinnlig fägring och machokultur? Sexuella trakasserier i arbetslivet bland LO-förbundens medlemmar”. Det är förstås vittnesmålen från #metoo-rörelsen i höstas som gjort frågan högst aktuell. 

Rapporten utgår från två källor: dels statistik från Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning, dels en telefonundersökning bland LO-medlemmar, som Novus gjorde på uppdrag av LO i januari och februari 2018. I den undersökningen svarade 1.218 personer. 

Resultaten visar att det finns ett tydligt klass- och könsmönster när det gäller vilka som utsätts för sexuella trakasserier. Det är kvinnliga arbetare i servicebranscher som vård, hotell- och restaurang och handel som är värst drabbade. Ett tydligt mönster är också att yngre är mer utsatta än äldre, särskilt bland kvinnor. 

Andelen utsatta är högst inom hotell- och restaurangbranschen, där nära 16 procent utsatts för sexuella trakasserier från gäster/kunder. I vård och omsorgs-branschen är motsvarande siffra 13 procent. I handeln är det sex procent som uppger att de utsatts för sexuella trakasserier från kunder (det vill säga andra än chefer och arbetskamrater). 

Men siffrorna för handeln ökar dramatiskt när man tittar på vilken betydelse anställningsformen har. Bland visstidsanställda i handeln är det nära 14 procent som uppger att de blivit utsatta för sexuella trakasserier av kunder, jämfört med fyra procent för dem som är tillsvidareanställda. Sannolikt är siffran högre. Författarna påpekar att många av de visstidsanställda inte är fackligt organiserade. Därför kommer de inte med i statistiken. 

Handeln utmärker sig också som en bransch där det finns en tystnadskultur på arbetsplatserna och att sexuella trakasserier accepteras. Ungefär 13 procent av Handelsmedlemmar som svarat på enkäten upplever at det är en tystnadskultur och 19 procent att det finns en acceptans för sexuella trakasserier där de jobbar. Siffrorna för exempelvis Kommunals medlemmar är ungefär 7 procent i båda fallen.

Enkätundersökningen visar också att det är få LO-medlemmar som fått information från sin arbetsgivare om vad man ska göra om man blir utsatt för sexuella trakasserier. Bland Handels medlemmar är det knappt 30 procent som säger att de har fått sån information från chefen. 

Detta är även något som utredningen lyfter i sina slutsatser: Det finns fog att tala om sexuella trakasserier som ett strukturellt arbetsmiljöproblem och informationen från arbetsgivaren om förebyggande arbete eller vad som gäller om en anställd blir utsatt är inte tillräcklig. Den som har en otrygg anställning kan uppleva att utrymmet att berätta om problemen och ställa krav på sin arbetsgivare är små. Och i branscher där ”kunden alltid har rätt” är kanske inte arbetsgivaren så motiverad att stå upp för sina anställda. 

För att komma till rätta med sexuella trakasserier i arbetslivet måste arbetsmiljöarbetet bli mycket bättre, konstaterar utredningen. Bland annat måste arbetsgivaren ta ett större ansvar för det förebyggande arbetet. Detta kan regleras i kollektivavtal och genom att Arbetsmiljöverkets föreskrifter uppdateras. Dessutom måste de osäkra anställningarna på arbetsmarknaden minska. Annars går det inte att genomföra ett effektivt arbetsmiljöarbete på en arbetsplats. 

Läs hela LOs utredning "Kvinnlig fägring och machokultur? - Sexuella trakasserier i arbetslivet bland LO-förbundens medlemmar".

Se LOs seminarium när rapporten publicerades.

Läs vad Handels säger om sexuella trakasserier.

Uppdaterad: 17 april 2018