Hur låga blir de nya lönerna?

Förslaget om de nya lagstiftade lönerna har ett tak på 21 000 kronor före skatt. Från detta görs ett avdrag på 30 procent. Kvar blir 14 700 kronor före skatt. (Vid heltidsarbete 40 timmar per vecka.)

Tak för ingångslönen 21 000 kr
Ny lön för heltidsarbete 70 procent av 21 000 14 700 kr
Minus 19 procent i skatt*  - 2 793 kr

Lön efter skatt 

11 907 kr

* Beräknat på genomsnittlig kommunalskatt med jobbskatteavdrag samt medlemskap i Svenska kyrkan.

Obs! Lönen är lagstadgad och inte kollektivavtalad. Alltså utgår heller inte kollektivavtalade ersättningar så som ob-ersättning, extra semesterersättning, extra pension, försäkringar osv.

Får man göra så här?

I Sverige har vi aldrig någonsin haft lagstiftade löner. Istället bestäms löner och villkor på jobbet genom kollektivavtal som förhandlas fram av våra fackföreningar och arbetsgivarnas branschorganisationer. Modellen har varit extremt framgångsrik och har gett oss som jobbar högre löner och bättre villkor än i andra jämförbara länder.

Men Sveriges riksdag har rätten att stifta lagar. Så om de fem partierna får som de vill - ja då gäller lagen över kollektivavtalen.

Vilka partier är det som vill sänka lönerna?

De fem partier som står bakom förslaget om att tvinga fram lönesänkningar är:

  • Moderaterna
  • Sverigedemokraterna
  • Centerpartiet
  • Liberalerna
  • Kristdemokraterna

Vad säger partierna själva?

De fyra så kallade Allianspartierna (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna) har lagt ett gemensamt förslag som du kan läsa om här.
Inträdesjobb för fler i arbete

Vill du veta mer?

Alliansens budgetmotion 2018, förslaget finns från sidan 34.

Sverigedemokraterna stödjer förslaget. Så här säger deras ekonomiske talesperson i en TV intervju:

Oscar Sjöstedt SVT

Även Jimmy Åkesson har ställt sig bakom förslaget:

Jimmy Åkesson SVT, kommenterar förslaget 28:27 in i inslaget.

Som Oscar och Jimmy själva säger så har de också ett eget förslag för lagstiftade löner som de kallar "Lärlingsjobb". Det kan du läsa mer om här på sidorna 41-42: Sverigedemokraternas budgetmotion 2018

Hur påverkar det här mig?

De nya lagstiftade lönerna riktas mot unga och nyanlända. Problemet är att arbetsgivarna kan byta ut oss som har vanliga löner mot nya anställda som har de nya mycket lägre lönerna.

Hur kan arbetsgivare byta ut anställda?

Redan idag kan arbetsgivare byta ut anställda genom att dra ned deras avtalade arbetstid till ett minimum.

Efter valet vill de fem borgerliga partierna att det ska bli ännu enklare för arbetsgivarna. 

Hur mycket kan arbetsgivare tjäna på att byta ut anställda?

Lågt räknat kan arbetsgivare spara två tredjedelar av lönekostnaderna genom att byta ut anställda med kollektivavtalad lön mot anställda med de nya lagstiftade lönerna. 

En viktig skillnad jämfört med andra typer av subventionerade anställningar är att det inte bara är staten som subventionerar anställningen, utan även den anställde i och med den låga lönen. Arbetsgivare däremot, tjänar bra på förslaget. Dels genom subventioner, dels genom lägre lönekostnader och dessutom för att de inte behöver betala arbetsgivaravgift under de tre år som inträdesjobbet får pågå.

Ett allvarligt läge!

Enligt förslaget är det "högsta prioritet för en nytillträdd Alliansregering att lagstifta om en ny anställningsform". Eftersom Sverigedemokraterna stödjer förslaget finns det en majoritet i riksdagen för förslaget.

Vad kan vi göra?

Snart är det val och då vill politikerna att vi ska rösta på dem. Därför måste vi lägga oss i politiken, få politikerna att lyssna på oss och se till att förslaget inte blir verklighet. Efter valet kan det vara för sent - det är nu vi måste försvara våra löner!

Är du inte redan medlem?

Gå med i facket

Vill du hjälpa till?

Sprid det här vidare till dina arbetskamrater, dina vänner och din familj. Prata också med politiker inför valet!

Nej till lönesänkningar!

Tre partier i riksdagen säger nej till lagstiftade lönesänkningar och vill att vi ska få ha kvar våra kollektivavtalade löner.

  • Socialdemokraterna
  • Vänsterpartiet
  • Miljöpartiet

 

Uppdaterad: 2 juli 2018