#slutahyvla

En stor fråga på arbetsmarknaden är kampen mot hyvling. Den är viktig för Handels medlemmar och för alla som tycker att en anställning ska ha rimliga villkor och en lön att leva på.

Budskapet är enkelt: arbetsgivarna måste sluta hyvla på timmar. Att riskera att med kort varsel förlora en inkomst som går att leva på är inte ok. Vi ska inte ställas inför valet att själva tvingas välja bort delar av vår tillvaro:

  • hyran
  • kläder
  • busskort
  • barnens aktiviteter

Det handlar om grundläggande rättigheter som inte går att hyvla bort!

- Det är rent ut sagt för jäkligt att det blivit fritt fram för arbetsgivarna att tvinga anställda att gå från heltid till deltid. Lagen ska inte bara skydda anställningen utan också timmarna. Vi kommer att fortsätta kampen tills hyvlingen försvinner, säger Susanna Gideonsson, förbundsordförande i Handels.

Så började det...

Ett 40-tal anställda på Coop Forum Marieberg i Örebro drabbades när företaget drog ned på timmar i anställningskontrakten i början av 2015. De anställda fick varken uppsägningstid eller uppsägningslön på de förlorade timmarna. Ingen hänsyn togs till anställningstid.

Handels stämde Coop i Arbetsdomstolen (AD) för brott mot LAS-reglerna vid uppsägning. Den 30 november 2016 kom domen: Coop hade gjort rätt. Hyvlingen var en omplacering. Då gäller andra LAS-regler.

Handels fortsätter kampen mot hyvling och för att ändra lagen som tillåter hyvling. En undersökning som Novus gjort bland svenska folket visar att stödet för Handels syn på LAS är stort. Nära två tredjedelar anser att otryggheten på arbetsmarknaden har ökat i och med domen om hyvling.

Vad har hänt efter AD-domen?

1. Bättre trygghet i nya kollektivavtal

Ett av Handels krav i 2017 års avtalsrörelse var att turordningsreglerna ska gälla även vid neddragning av timmar. I kollektivavtalen för butiksanställda 2017-2020 kom Handels och arbetsgivarparterna (Svensk Handel och KFO) överens om att hyvling inte kan ske från en dag till en annan. Nu får den anställde omställningstid motsvarande uppsägningstiden i LAS.

2. Stöd från omvärlden

LO stöder Handels krav på en lagändring. Den S-ledda regeringen har tillsatt en utredning för att se över olika frågor kring arbetstid, bland annat hur anställningstryggheten kan stärkas när arbetsgivaren vill minska antalet timmar i anställningskontraktet.

3. Det går att stoppa hyvling med förhandling!

Det finns exempel på företag som efter förhandlingar med facket väljer att avstå hyvling. Ett färskt sådant gäller Coop Daglivs i Stockholm:
I början av 2017 kom beskedet att företaget ville dra ner på timmar för 130 anställda i butiken. Fackklubben lyckades först förhandla ner antalet timmar som skulle bort från 13 till 11 procent. Sen gick företaget med på att skära bort hela tjänster istället för att hyvla timmar för alla. Men istället för att sägas upp blev ett antal anställda erbjudna omplacering till andra delar av företaget. Resultatet av alla förhandlingar blev till sist att alla de 130 kunde behålla anställningar inom företaget med samma tjänstgöringsgrad.

Säga upp eller hyvla?

Här beskriver vi skillnaden mellan hyvling och uppsägning.

Säga upp någon eller några

Vid uppsägning måste arbetsgivaren följa turordningsreglerna i LAS. Sist anställd ska sägas upp först. Dessutom ska den eller de som sägs upp ha lön under uppsägningstiden. Allt för att den enskilda ska ha ett ekonomiskt skydd vid en uppsägning.

Vid hyvling

Istället för att någon eller några sägs upp får flera av de anställda färre arbetstimmar i veckan – vilket i sin tur ger lägre löner. Om du tackar nej till ett erbjudande på färre timmar riskerar du att bli utan ersättning från a-kassan i upp till 45 dagar.
Med anledning av domen ger lagen om anställningsskydd endast skydd för en anställning – inte för de timmar man har på kontraktet.

Därför måste lagen göras om

Om arbetet allt mer börjar organiseras som deltid där arbetsgivarna lägger över de ekonomiska riskerna på de anställda för att hålla sina kostnader nere. Ja, då kommer allt fler av de som har arbete – inte bara inom Handels branscher – inte längre kunna försörja sig. Det är bråttom! Lagen måste göras om så den ger trygghet åt den enskilde.

  • Vi vill att lagen ska skydda inte bara anställningen som sådan, utan även timmarna på kontraktet.
  • Det regelverk som idag gäller vid arbetsbrist med turordningsregler och uppsägningstid måste även börja tillämpas när en arbetsgivare gör om heltider till deltider.
  • A-kassa och omställningsförsäkringarna behöver också anpassas så att de ger trygghet till den enskilde när de förlorar timmar och inkomst.

Vad kan du göra?

Berätta för andra:

Länkar:

- Tänk dom som är i slutet av sitt arbetsliv. Om man har ett heltidsjobb och helt plötsligt bara får 10 timmar i veckan. Hur ska man klara sig då? undrar Jenny-Anne som jobbar i butik. Se och hör henne berätta vad hon känner om hyvling.

Uppdaterad: 27 oktober 2017