Handels hjälper till att stärka kvinnor i handeln

Foto: Carl Myrén

Handels stöttar fackförbund i Zimbabwe och Kenya för att skapa bättre arbetsvillkor på stora butikskedjor som Massmart, Shoprite, Pick n’Pay och OK Zimbabwe. Projektet har lett till fler medlemmar i facket, fler kollektivavtal och att kvinnors rättigheter har stärkts. 

Arbetsvillkoren på de stora butikskedjorna i länderna i södra Afrika är otrygga och personalomsättningen är hög. Få är med i facket, vilket har gjort att förbunden har svårt att förhandla och skapa tryggare villkor. De otrygga anställningarna leder också till många fall av sexuella trakasserier. Kvinnliga anställda hamnar en utsatt position, eftersom de är beroende av arbetsgivaren för att få sitt kontrakt förnyat. 

Projektet, som finansieras av Handels tillsammans med SIDA, hjälper till att skapa nätverk och hålla utbildningar i organisering och förhandling för fackförbunden inom handeln. 

Under de år som projektet har varit igång i bland annat Malawi och Sydafrika har det lett till tydliga framgångar. Fackförbunden har fått fler medlemmar och fler kollektivavtal har tecknats. Många förtroendevalda på arbetsplatserna har gått utbildningar som har stärkt dem och gjort att de kan driva sina medlemmars frågor på arbetsplatsen och förhandla med arbetsgivaren. 

Kvinnors rättigheter har varit i särskilt fokus inom projektet. Dels har målet varit att  fram fler kvinnor i ledande positioner inom fackförbundendels att driva frågor som särskilt rör kvinnliga anställda i butikerna. Det handlar till exempel om föräldraledighet, rätt till barnomsorg och om att bekämpa sexuella trakasserier.

Filmer och reportage från Zimbabwe har producerats med stöd från Sida och Union to union.

Se fackligt aktiva berätta om situationen.

Läs flera intervjuer med olika fackligt aktiva.

Läs mer här
Publicerad: 18 maj 2020