Lika värde

Alla människors lika värde och rätt är en grundprincip i all facklig verksamhet. Att någon grupp skulle ha sämre villkor eller rättigheter än andra är ett hot mot hela den fackliga idén.

Handels vill vara med och bilda opinion för allas lika värde och rätt. Vi måste alla ifrågasätta de normer som påverkar vårt sätt att tänka och se på världen och våra medmänniskor. Detta försöker vi bidra till i våra utbildningar och fackliga möten.

Den svenska arbetsmarknaden är till stor del uppdelad efter kön. I kvinnodominerade branscher är lönerna ofta lägre och deltid norm.

Personer med utländsk bakgrund hänvisas ofta till arbeten med lägre status, lägre löner och sämre arbetsvillkor. Människor diskrimineras på grund av sin sexuella läggning, religiösa tillhörighet, ålder, könsidentitet eller funktionsnedsättning. Att motverka detta är en central del av det fackliga uppdraget. Vi ser oss som en del av den antirasistiska och feministiska rörelsen i Sverige

Grunden för all facklig verksamhet är insikten att vi kan förändra världen genom att hålla ihop. Det bästa sättet för den enskilde att få bra lön och goda arbetsvillkor är genom att se till att alla andra får det. Då kan arbetsgivarna inte spela ut arbetare mot varandra, och säga att jobbet går till den som gör det billigast.

Vi är därför emot alla försök att ställa olika grupper av arbetare mot varandra. Vi kan aldrig acceptera att någon förnekas rättigheter som andra kan ta för givna.

Uppdaterad: 28 juli 2017