Om Handels

Organisationen

Här kan du läsa mer om hur Handels är uppbyggt, från fackklubben på den enskilda arbetsplatsen till den nationella förbundsstyrelsen.

Handels är – precis som alla fackförbund – en demokratisk organisation. Det är medlemmarna som genom kongresser vart femte år (senaste tillfället var 2021) bestämmer vilka som ska leda Handels och vilka frågor organisationen ska driva. Här kan du läsa mer om hur Handels är uppbyggt, från fackklubben på den enskilda arbetsplatsen till den nationella förbundsstyrelsen.

Fackklubbar

Större arbetsplatser brukar ha en fackklubb, så kallad firmaklubb, med en styrelse som väljs av arbetskamraterna. Firmaklubben ordnar medlemsmöten på arbetsplatsen och förhandlar med arbetsgivaren i alla slags frågor.
Medlemmar som jobbar på en mindre arbetsplats utan firmaklubb är i stället med i en så kallad allmän klubb. Den bevakar intressen för dem som jobbar på samma ort och som saknar fackklubb på jobbet.
En tredje sorts klubb är branschklubben, där alla som jobbar för samma typ av företag kan vara med.
På arbetsplatser som inte har firmaklubb kan du och dina kolleger utse ett fackombud som kan förhandla med arbetsgivaren i vissa frågor. Ni kan också utse ett Handelsombud. Den personen förmedlar information mellan arbetsplatsen och den avdelning ni tillhör, men har däremot ingen förhandlingsrätt.

Avdelningar

Handels har 19 lokala avdelningar. Där arbetar ombudsmän och verksamhetsassistenter med att stötta medlemmar och förtroendevalda. Ombudsmännen företräder medlemmarna i lokala och centrala förhandlingar med arbetsgivaren. De brukar också fungera som regionala skyddsombud och kontrollera att arbetsmiljön är god på arbetsplatserna i regionen. Verksamhetsassistenterna besöker arbetsplatser, stöttar förtroendevalda och värvar medlemmar.
Avdelningarna erbjuder också kurser till medlemmar som vill lära sig mer om sina rättigheter och om facket, och till förtroendevalda som vill utvecklas och lära sig mer om sitt uppdrag.

Här kan du kontakta våra avdelningar.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutsorgan och utses av kongressen. Den består av förbundsordföranden, förste och andre vice förbundsordförande, och ytterligare nio ledamöter. Förbundsstyrelsen ansvarar för att det som beslutats på kongressen också genomförs.

Verkställande utskottet

Förbundsordföranden samt förste och andre vice ordförande utgör också verkställande utskottet. Det beslutar i löpande ärenden och förbereder och verkställer förbundsstyrelsens beslut.

Förbundsrådet

Förbundsrådet består av avdelningarnas ordförande. Dess uppgift är att granska förbundsstyrelsens förvaltning. Förbundsrådet ska även yttra sig i viktiga frågor innan förbundsstyrelsen fattar beslut.

Förbundskontoret

På förbundskontoret i Stockholm finns cirka 120 anställda inom bland annat rådgivning, administration, kommunikation och IT. Här jobbar även utredare och centrala ombudsmän.

Facklig rådgivning

Har du frågor om ditt medlemskap, din anställning eller något som känns konstigt i din arbetssituation? Då ska du kontakta våra duktiga rådgivare på Handels Direkt. Du når dem på telefon 0771 666 444 på kontorstid vardagar.