Trygg med Handels

Tack vare att vi är många medlemmar i Handelsanställdas förbund kan vi förhandla fram kollektivavtal som förbättrar våra villkor på arbetsplatsen men också ger oss ett bra försäkringsskydd. 

Avtalsförsäkringarna ger dig som medlem och anställd en trygghet när livet förändras.

Om din arbetsplats har kollektivavtal så har du rätt att söka pengar från våra avtalsförsäkringar. Det här är en försäkring som facket förhandlat fram för din skull, ersättningen söker du direkt från AFA försäkring. Försäkringen ger dig ytterligare ersättning utöver det du enligt socialförsäkringarna får från Försäkringskassan när något händer och du är borta från jobbet. 

Tjänstemän inom kooperationen och folkrörelseområdet har andra lösningar vid föräldraskap, sjukdom, arbetslöshet och tjänstepension. Här kan du läsa om kooperationens försäkringar hos Folksam. 

Du kan söka ersättning:

Du kan också hantera din pension:

Här kan du se några av fördelarna med att vara medlem i Handels. 

Vid sjukdom

För dig som har varit sjuk i 14 dagar eller längre kan det finnas pengar att hämta! Om din arbetsplats har kollektivavtal så kan du söka de här extra pengarna. 

Om man är sjuk en längre tid så kan man få sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Men med Handels avtalsförsäkringar får du ännu mer. Du kan få upp till 4 000 kronor i månaden!

Avtalsförsäkringen är en försäkring som facket förhandlat fram för din skull, om din arbetsplats har kollektivavtal så kan du söka de här extra pengarna.

Se hur mycket pengar du kan ha rätt till, dra i reglaget och välj din årsinkomst.

 • 163'
 • 194'
 • 225'
 • 256'
 • 287'
Din sjukpenninggrundande inkomst:
Din ersättning varje månad:

 

Är du medlem i Handels?

I Handels medlemskap ingår flera andra försäkringar. Förutom de som ingår kan du även själv teckna en sjuk- och efterlevandeförsäkring till förmånligt pris.

Här blir du medlem

Sök ersättning vid sjukdom

På AFAs hemsida söker du ersättningen.

Till AFA

 

Vid arbetsskada

Har du haft oturen att råka ut för en skada eller sjukdom som har skett på, eller på väg till/från jobbet? Då kan du söka pengar från vår avtalsförsäkring.

Den gäller också vid arbetssjukdom och vid smittsam sjukdom. Du kan bland annat få ersättning för inkomstförlust, kostnader, bestående besvär, ärr och tandskador.  Självklart är detta utöver den ersättning du får från Försäkringskassan.

Avtalsförsäkringen är en försäkring som facket förhandlat fram för din skull, om din arbetsplats har kollektivavtal så kan du söka de här extra pengarna.

Är du medlem i Handels?

Bland övriga försäkringar som ingår i medlemskapet har du också försäkringen Medlemsolycksfall fritid som gäller när du inte är på jobbet. Den kan du också teckna till ett förmånligt pris för din partner.

Här blir du medlem

Sök ersättning vid arbetsskada

På AFAs hemsida söker du ersättningen.

Till AFA

 

Vid föräldraledighet

När du är föräldraledig och får föräldrapenning från Försäkringskassan kan du få ytterligare ersättning i form av Föräldrapenningtillägg.

Du kan alltså få 90 procent av din lön när du är föräldraledig: 80 procent av Försäkringskassan och 10 procent av Handels avtalsförsäkringar. Dessutom får du pensionspremien inbetald under tiden du är borta. Arbetsgivaren sätter in pengar till pension när du arbetar, men inte när du är föräldraledig eller gravid. Med den här avtalsförsäkringen ser Handels till att din pension betalas ändå!

Avtalsförsäkringen är en försäkring som facket förhandlat fram för din skull, om din arbetsplats har kollektivavtal så kan du söka de här extra pengarna.

 

Är du medlem i Handels?

I medlemskapet ingår flera bra försäkringar. Förutom föräldrapenningtillägget ingår en barngruppslivförsäkring. Den omfattar även barn till make, registrerad partner eller sambo - om barnet är folkbokfört på samma adress som dig som är medlem. Bli medlem du också.

Här blir du medlem

Sök ersättning när du blivit förälder

På AFAs hemsida söker du ersättningen.

Till AFA

 

Vid uppsägning

Att bli uppsagd är naturligtvis jobbigt på många sätt. Med våra avtalsförsäkringar kan du få ett så kallat avgångsbidrag så att ekonomin förhoppningsvis blir ett orosmoment mindre.

Ersättningen är ett engångsbelopp som baseras på din ålder och hur länge du har jobbat. Avtalsförsäkringen är en försäkring som facket förhandlat fram för din skull, om din arbetsplats har kollektivavtal så kan du söka de här extra pengarna.

Försäkringen gäller även dig som blivit uppsagd men som får arbeta vidare inom koncernen, men med en kortare arbetstid.

 

Välj din ålder för att se hur stor din ersättning kan bli.

 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
Ålder:
Du som blev uppsagd 2016-2017 får en engångsersättning på:

Sök ersättning om du blivit uppsagd

På AFAs hemsida söker du ersättningen.

Till AFA

Vid dödsfall

Ett dödsfall ställer livet på ända, förutom det känslomässiga tomrummet kan det även innebära ett ekonomiskt avbräck.

Därför kan anhöriga få ersättning om den avlidna omfattades av Handels avtalsförsäkringar. Avtalsförsäkringen är en försäkring som facket förhandlat fram för din skull, om den avlidnes arbetsplats har kollektivavtal så kan du söka de här extra pengarna. Välj den avlidnes ålder och se vilken ersättning kan bli.

 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
Ålder:
Ersättning om den avlidne hade en arbetstid på minst 16 tim/v:
Ersättning om den avlidne hade en arbetstid på 8-16 tim/v:

Förmånstagarna kan vara barn, make eller maka, partner eller sambo till den avlidne. Ersättningens storlek beror på den försäkrades ålder, arbetstid och vilka anhöriga denne efterlämnar.

Det handlar om ett engångsbelopp som kan uppgå till drygt 266 000 kronor. Detta är utöver den efterlevandepension som anhöriga har rätt till från Pensionsmyndigheten.

Sök ersättning vid dödsfall

På AFAs hemsida söker du ersättningen, jobbar du inom kooperationen, se rutan nedan.

Till AFA

Vid pension

När du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal får du extra pengar till din pension. Om du har fyllt 25 år betalar din arbetsgivare varje år in 4,5 procent av lönen till din tjänstepension, tack vare ett avtal mellan LO och Svenskt Näringsliv. På den del av lönen som överstiger 468 750 kronor (7,5 inkomstbasbelopp) avsätts 30 procent.

Extra pensionsavsättning i Handels kollektivavtal

I många av våra kollektivavtal finns det utöver tjänstepension på 4,5 procent ytterligare pensionsavsättningar. För dig som arbetar inom butik och lager är det från och med 1 april 2018 0,4 procent extra och från och med 1 april 2019 0,8 procent extra. Vi rekommenderar att du väljer hur dina pensionspengar ska förvaltas.

Tjänstemän inom kooperationen och folkrörelseområdet har andra lösningar vid föräldraskap, sjukdom, arbetslöshet och tjänstepension. Här kan du läsa om kooperationens försäkringar hos Folksam. 

Tillsammans får vi bra försäkringar!

Om vi är många medlemmar blir vi starka i förhandlingarna om nya kollektivavtal. Då kan vi behålla våra avtalsförsäkringar och göra dem ännu bättre. Gå med du också!

Bli medlem här

Hantera din allmänna pension

Allmän pension är den statliga pension som Pensionsmyndigheten ansvarar över.

Gå till sidan

Välj din tjänstepension

Utöver allmän pension har du pension via ditt kollektivavtal som facket och arbetsgivaren förhandlat fram.

Gå till sidan

Pensionsspara när du inte kan jobba

Har du sjukpenning, sjuk-, aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta, föräldrapenning eller graviditetspenning betalar inte arbetsgivaren in till tjänstepensionen. Då kan du istället ansöka om pensionsavsättning från en försäkring.

Ansök här

  

 

Medlem eller inte?

Att vara med i Handels ger dig trygghet, utveckling och stöd. Här kan du se några skillnader mellan att vara eller inte vara medlem i Handels.

Medlem Inte medlem
Kollektivavtal (om din arbetsplats har det)
Vald
Vald
Avtalsförsäkring (om din arbetsgivare har kollektivavtal)
Vald
Vald
Hjälp vid konflikter på arbetsplatsen
Vald
Hjälp på telefon med dina frågor
Vald
Fackliga kurser på arbetstid
Vald
Hem- och olycksfallsförsäkring
Vald
Inkomstförsäkring
Vald
Ersättning vid strejk och lockout
Vald
Medlemsförmåner via Handelskortet
Vald

 

 

Uppdaterad: 27 augusti 2019