Nekad arbete vid ledighet för studier

Fråga: Kan min arbetsgivare neka mig arbete när jag är tjänstledig för studier? Har arbetat varannan helg det senaste året.

Svar: Det beror på hur du ansöker om tjänstledigheten. Ansöker du 100 % ledigt har arbetsgivaren ingen skyldighet att ge dig arbete på t.ex. helger eller lov. Du har då heller ingen arbetsplikt.

Om du däremot söker t.ex. 50 % tjänstledigt har du följaktligen arbetsplikt på halva din tjänst. Då kan arbetsgivaren schemalägga dig utefter vad verksamheten behöver. Arbetsgivaren kan även ändra i ditt schema dvs. du kan inte bestämma över ditt schema. Ni kan komma överens men arbetsgivaren har sista ordet.

Du kan ansöka om 100 % ledigt och komma överens med arbetsgivaren i ett avtal.  I avtalet anges att dina studier måste styra ditt schema om du ska komma in och jobba extra. Ni kan även skriva in en överenskommelse om hur du ska arbeta under terminen och t.ex. sommarlovet etc. 

Publicerad: 4 april 2016