Kvinnliga frisörer med kunder i salong.

Fakta & råd

Anställningsformer

Visste du att ”timanställning” egentligen inte finns som en anställningsform? Här kan du läsa vad lagen säger om villkoren för olika anställningar.

Så fungerar olika sorters anställningar

Har du fast jobb eller hoppar du in vid behov? Oavsett vad du eller arbetsgivaren kallar din anställning finns det några bestämda anställningsformer med olika förutsättningar enligt LAS (Lagen om anställningsskydd). Läs om hur de fungerar här. 

Kollegor på ett lager.

Tillsvidareanställning – för fasta jobb 

Tillsvidareanställning är samma sak som fast anställning. Det innebär att din anställning gäller från och med ett startdatum tills du eller arbetsgivaren säger upp dig. Om du och arbetsgivaren inte kommit överens om något annat i förväg är det alltid tillsvidareanställning som gäller.  

Provanställning

En tillsvidareanställning kan börja med en provanställning på max sex månader. I vissa fall kan provanställningen vara längre, beroende på vad som står i kollektivavtalet. Under den tiden kan både du och arbetsgivaren avbryta anställningen med två veckors varsel. Det finns tyvärr oseriösa arbetsgivare som vill att folk ska ”provjobba” gratis, det ska du aldrig gå med på! 

 

Tidsbegränsad anställning – för tillfälliga jobb 

Om en anställning inte gäller tills vidare är den tidsbegränsad. Det finns olika typer av tidsbegränsade anställningar.  

Särskild visstidsanställning

En anställning under begränsad tid, när arbetsgivaren har behov av extra personal. Om du har jobbat med en särskild visstidsanställning under sammanlagt mer än tolv månader under en femårsperiod har du rätt till en tillsvidareanställning. 

Det finns inga regler för hur kort en visstidsanställning kan vara. Blir du exempelvis anställd för att arbeta tre timmar en dag och ytterligare tre timmar en annan dag, är detta rent arbetsrättsligt två olika visstidsanställningar. Ändå tillämpar många arbetsgivare "timanställning". Det kan innebära att du inte vet hur mycket och när du kommer jobba, utan får vänta på att arbetsgivaren hör av sig. Det här är ett otryggt sätt att arbeta på som skapar mycket stress och Handels arbetar därför för att få bort det. 

Vikariat

Som vikarie ersätter du någon som är borta på grund av exempelvis sjukdom, studier eller föräldraledighet. Du kan alltså inte vara vikarie i största allmänhet utan du ska ersätta en viss person. När du har vikarierat hos samma arbetsgivare i mer än två år inom en femårsperiod har du rätt att bli tillsvidareanställd. 

Säsongsanställning

När du är anställd för att utföra ett jobb som bara är möjlig under en viss tid på året. Det kan exempelvis handla om bärplockning eller arbete vid en skidanläggning.

 

Att jobba deltid

Både tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar kan vara på deltid, det vill säga färre timmar än heltid. 

Om du jobbar deltid, men skulle vilja ha fler timmar på schemat, är det viktigt att du meddelar arbetsgivaren det skriftligt. För om det behövs mer arbetskraft på arbetsplatsen ska du som deltidsanställd få fler timmar i första hand, innan man eventuellt anställer någon ny deltidare. Om du loggar in på Mina sidor hittar du en mall för hur du kan anmäla ditt intresse för fler timmar till arbetsgivaren. 

Om något är oklart med din anställning eller din arbetsgivare inte verkar följa reglerna kan du alltid kontakta oss för att få råd.

Kontakta oss

Hittar du inte svar på din fråga eller behöver personlig hjälp? Kontakta då oss här.

Mina Sidor

Logga in för att söka kurser, se dina försäkringar och annat som rör ditt medlemskap.