Porträtt av kvinnlig lagerarbetare bland kollegor.

Våra Branscher

Lager och e-handel

Handels jobbar för bra villkor i din bransch.

Trygghet viktigt i föränderlig bransch

Lager och e-handel är en bransch där de flesta har fasta anställningar på heltid. E-handeln har vuxit under de senaste åren och erbjuder fler arbetstillfällen. Det finns fackklubbar på de flesta arbetsplatser. Klubbarna bevakar medlemmarnas rättigheter och förhandlar om bättre villkor för dig när det gäller bland annat arbetsmiljö, lönesystem och arbetstider.

 

Digitaliserad bransch

Mycket lagerarbete genomförs med hjälp av digitala system, som till exempel pick-by-voice, där en automatisk röst ger instruktioner till plockaren. Men dessa system kan tyvärr samtidigt fungera som en sorts övervakning, eftersom de registrerar var den anställda är. Trots att det är förbjudet för arbetsgivare att använda systemen för övervakning i realtid går det att samla statistik om de anställda. Frågor som rör den personliga integriteten är viktiga för medlemmarna i Handels och Handelsklubben kan agera om dessa system missbrukas.

Manlig lagerarbetare som sitter i en truck samtalar med kvinnlig kollega.

Hantera automatisering

Lager blir mer automatiserade med robotar och rörliga hyllor. Det innebär att de anställda snarare sköter och servar tekniken än plockar varor. Då är det viktigt att de också erbjuds utbildning för att kunna sköta dessa nya uppgifter.

 

Många inhyrda

Ungefär tio procent av de anställda i partihandeln jobbar på bemanningsföretag. De brukar få sämre villkor än de direkt anställda och får mindre kompetensutveckling. Dessutom får de ofta sämre säkerhetsgenomgångar vilket ökar risken för olyckor. Handels arbetar därför för att bemanningsföretag bara ska få användas tillfälligt när det finns en särskild anledning till det. Företag är enligt lag skyldiga att förhandla med facket innan de får hyra in personal.