Bild av kvinnlig tjänsteman med kollegor i bakgrunden.

Våra branscher

Tjänstemän

Handels jobbar för bra villkor i din bransch.

Rätt lön och tydligt uppdrag

Handels är fackförbundet för dig som är tjänsteman och jobbar för en arbetsgivare med koppling till kooperationen (till exempel Coop, Akademibokhandeln och Fonus) eller en idéburen organisation med koppling till arbetarrörelsen (till exempel fackförbunden inom LO, Socialdemokraterna, ABF och Hyresgästföreningen).

 

Så förhandlas din lön

Medlemmarna som är tjänstemän har individuella och differentierade löner. Lönen påverkas av vilka kompetenser en person har, men även vilken befattning och ansvar som tjänsten innebär. Det ska förstås inte finnas några osakliga löneskillnader mellan anställda på en arbetsplats. Om Handels och arbetsgivarna centralt kommit överens om att löneökningen ett visst år ska vara till exempel 2 procent betyder inte det att alla kommer få just 2 procents ökning, utan att den så kallade potten som ska fördelas på alla anställda motsvarar 2 procent av hela lönesumman. Det lokala facket bevakar att potten är korrekt uträknad och förhandlar med arbetsgivaren så att individuella höjningar är skäliga. Innan den förhandlingen ska du ha haft medarbetarsamtal för att stämma av hur du uppfyller de individuella målen och hur du utfört ditt arbete. Om du och din chef då har väldigt olika uppfattning ska du ta kontakt med facket så snart som möjligt. Finns ingen lokal klubb kan Handels Direkt hjälpa dig att komma i kontakt med rätt person på din avdelning.

Tre kollegor tjänstemän arbetar tillsammans vid en dator.

Viktigt inte jobba för mycket

Många tjänstemän har oreglerad eller målstyrd arbetstid. Det betyder att man har större frihet att lägga upp sin egen arbetstid, men samtidigt får man då ingen ob eller övertidsersättning. Om man jobbar i en idéburen organisation kanske man känner väldigt starkt för organisationen och vill göra ett riktigt bra jobb, men det riskerar att gå ut över balansen mellan arbete och fritid. En viktig fråga för Handels är därför att se till att tjänstemän med oreglerad arbetstid inte jobbar så mycket att det påverkar deras hälsa negativt.