Kvinnlig lagerarbetare lyfter varor.

Fakta & råd

Arbetsmiljö

Att se till att arbetsgivare tar sitt ansvar för de anställdas hälsa är en av de viktigaste fackliga frågorna.

Du har rätt att må bra på jobbet

Alla som jobbar ska må bra på sin arbetsplats. Du ska självklart inte riskera att skadas fysiskt på jobbet. Men du ska också ha en bra psykisk och social arbetsmiljö där du kan göra ditt jobb utan stress, otydligt ledarskap eller trakasserier. Arbetsgivaren är skyldig enligt lag att se till att arbetsmiljön är god, men du och dina kollegor kan påverka genom att berätta vad som inte funkar och behöver förändras. Då är facket ett jättebra stöd! Du kan alltid kontakta oss om du har några frågor om arbetsmiljön.

Vi hjälper dig till en bättre arbetsmiljö!

Hör av dig till oss om du har frågor om din arbetsmiljö. Bli medlem för att få hjälp.

På många arbetsplatser finns dessutom ett så kallat skyddsombud. Det är en anställd som blivit utsedd av den lokala fackliga organisationen att tillsammans med arbetsgivaren hålla koll på arbetsmiljön. Om det finns ett skyddsombud där du jobbar är det en bra person att prata med om du har funderingar eller känner dig orolig över arbetsmiljön.

Handels har också regionala skyddsombud som kan hjälpa dig som inte har något skyddsombud på arbetsplatsen. De kan till exempel besöka ditt jobb och se om det finns några risker som behöver åtgärdas.

Skyddsombuden har en mycket viktig roll i arbetsmiljöarbetet eftersom det är de som har de anställdas perspektiv. Därför finns det lagar om att skyddsombuden har rätt till information och att de ska vara med och tycka till om arbetsgivaren till exempel planerar förändringar.

Även om bra arbetsmiljö kan se olika ut på olika arbetsplatser finns det mycket som gäller överallt. Därför driver Handels också arbetsmiljöfrågor i kollektivavtalsförhandlingar med arbetsgivarna, och i kontakter med politiker.

Lär dig mer om arbetsmiljö

Handels och andra fackförbund har tillsammans med arbetsgivarna tagit fram flera nyttiga webbutbildningar och guider om arbetsmiljö. Du hittar dem på organisationen Prevents sajt.

Kontakta oss

Hittar du inte svar på din fråga eller behöver personlig hjälp? Kontakta då oss här.

Mina Sidor

Logga in för att söka kurser, se dina försäkringar och annat som rör ditt medlemskap.