Ung kvinna på semester tar tåget ut i världen.

Fakta & råd

Semester

Du som jobbar behöver också perioder av vila och återhämtning. Läs om hur mycket semester du har rätt till och när du får ta ut den.
Handels förklarar semesterlön

Det här gäller för din semester

Alla som jobbar har rätt att ta 25 dagars semester varje år – det står i semesterlagen. Däremot är det inte säkert att alla dagarna är betalda. Det beror på hur länge du varit anställd. Du tjänar nämligen in din semester året innan du tar ut den, vanligtvis under perioden 1 april – 31 mars. Så om du till exempel börjar på ett nytt jobb på hösten hinner du inte tjäna in 25 semesterdagar till sommaren året efter. Men du har alltså fortfarande rätt att vara ledig utan lön.

Besked om semester

Arbetsgivaren måste meddela dig om du kan vara ledig de veckor du önskat senast två månader i förväg. Bara i särskilda fall räcker det med en månad. Du har rätt till fyra veckors semester i följd under juni–augusti.

Om arbetsgivaren inte kan godkänna de veckor du önskat måste hen förhandla med Handels om förläggningen av semestern. Om Handels och arbetsgivaren inte kommer överens vid förhandlingen får arbetsgivaren flytta den till en annan period under juni–augusti än den du önskat. Semesterveckorna kan även delas upp eller flyttas till en annan tid på året, om du och arbetsgivaren kommit överens om det.

Semesterlön och semestertillägg

Lönen du får utbetald när du har semester kallas semesterlön. Den är lite högre än din vanliga lön eftersom du även får ett semestertillägg. I kollektivavtalet står det hur stort tillägget är på ditt jobb. Där står också när semestertillägget betalas ut.

Semesterersättning

När du slutar på ett jobb har du kanske tjänat in semesterdagar som du inte tagit ut. Dessa dagar räknas då om till pengar – semesterersättning – som du får med din sista utbetalning från jobbet.

Du kan spara dagar

Det går att spara intjänade semesterdagar, till exempel för att kunna vara ledig lite längre vid ett senare tillfälle. Du måste ta ut 20 dagar om året, men övriga dagar kan du spara i högst fem år.

Du tjänar in semester när du är föräldraledig

De första 120 dagarna av föräldraledigheten är semestergrundande – de ska alltså räknas som om du hade arbetat och ge betalda semesterdagar.

Kombinera semester och föräldraledighet

Du kan ansöka om föräldraledighet i anslutning till perioden då du vill ha semester. Ansökan om föräldraledighet bör lämnas minst två månader i förväg. Arbetsgivaren har som tidigare nämnts rätt att flytta dina semesterveckor, men kan inte flytta semesterveckorna till de veckor du har ansökt om föräldraledighet. Det går heller inte att neka dig de veckor du vill vara föräldraledig om du ansökt i god tid.

Illustration av ett handslag som symboliserar ett avtal

MINA SIDOR

Har du kollektivavtal?
Ditt kollektivavtal kan ge rätt till fler semesterdagar och högre semesterersättning. Logga in på Mina sidor för att se vad som står i ditt avtal.
Logga in

Kontakta oss

Hittar du inte svar på din fråga eller behöver personlig hjälp? Kontakta då oss här.

Mina Sidor

Logga in för att söka kurser, se dina försäkringar och annat som rör ditt medlemskap.