Man sorterar byxor i en butik.

Fakta & råd

Lägstalöner

Handels och arbetsgivarna har avtalat om den lägsta lön som en anställd kan ha. Men det är viktigt att inte automatiskt nöja sig med lägstalönen.

Vilken lön ska du ha?

I Sverige finns ingen lag som bestämmer lägstalöner, eller minimilöner som det också kallas. Men om du jobbar på ett företag som har kollektivavtal kan du vara trygg i att det finns en garanterad lägsta nivå för lönerna. Däremot finns det ingen gräns för hur hög lön du får ha, så du behöver inte tänka att det är kollektivavtalets lägstalön som gäller. Till exempel kan du argumentera för högre lön om du:

  • har jobbat i samma bransch tidigare
  • har kunskap och erfarenheter från en annan bransch som du har användning för i jobbet
  • har gått en relevant utbildning
  • har andra meriter, till exempel föreningsengagemang

Om det finns en fackklubb på jobbet kan du fråga dem om lönenivåerna på arbetsplatsen. Annars kan du fråga dina arbetskamrater vad de har för lön, vill de berätta har du lite att gå på. Och du kan alltid kontakta oss inför ett samtal om lönen.

Alla Handels lägstalöner

Medlemmar i Handels kan logga in och se alla gällande lägstalöner i våra avtal. Om du blir medlem nu och väljer att betala avgiften med autogiro får du första månaden gratis.

Ersättningar utöver lönen

Förutom din vanliga tim- eller månadslön kan det finnas tillfällen då du även har rätt till mer betalt, om du har kollektivavtal på jobbet. När du jobbar mer än heltid ska du få övertidsersättning för extratimmarna. Och när du jobbar på kallad obekväm arbetstid, som kvällar och helger, ska du få ob-ersättning. Ob-ersättningen som finns i Handels avtal är bland de bästa på arbetsmarknaden. Om du jobbar övertid på obekväm arbetstid får du den ersättning som är högst av de två. Du kan kontakta oss om du är osäker på när du har rätt till ersättning och hur den räknas ut.