Förtroendemannalagen

Fråga:

Förtroendemannalagen, Lag (1974:358): Hur mycket tid får jag lägga som förtroendevald på mitt uppdrag under ordinarie arbetstid?

Svar:

Enligt förtroendemannalagen 6 § har en förtroendevald rätt till den ledighet från sina ordinarie arbetsuppgifter som fodras för det fackliga uppdraget. Det får dok ej ha större omfattning än vad som kan anses vara skäligt till arbetsplatsens förhållanden. Det får ej häller förläggas så att den medför betydande hinder för arbetsplatsens verksamhet.

Uppdaterad: 7 januari 2016