Vad är betald och obetald facklig tid?

Fråga: Vad är betald och obetald facklig tid?

Svar: Vad som är betald eller obetald facklig tid kan bero till stor del på schemaläggning och arbetsgivarens möjlighet att kunna avvara den förtroendevalda under hens arbetspass. 

Till exempel, om personen med förtroendeuppdrag är inbokad på en utbildning som krävs för att hen ska kunna utföra sitt uppdrag och den här utbildningen infaller under dagar då hen är schemalagd att arbeta – då ska den förtroendevalda få ledigt från jobbet och betalt som om hen hade arbetat.

Om utbildningen istället infaller på den förtroendevaldas fridag behöver arbetsgivaren inte betala ut lön för tiden. I största möjliga mån bör dock tiden för fackliga utbildningar förläggas under schemalagd arbetstid. Om det inte går, se över möjligheten att byta pass med en kollega eller att fridagen schemaläggs en annan dag i veckan.

Förtroendevalda som har förhandlingsmandat på arbetsplatsen behöver ges tid för att kunna förbereda och utföra eventuella förhandlingar. Både förberedelsen och den faktiska förhandlingen är alltid betald tid.

Förtroendemannalagen 7§ säger att om arbetsgivaren inte kan avvara den förtroendevalda under ordinarie arbetstid, till exempel om ett fackligt möte eller en förhandling skulle inträffa på en ledig dag, får den förtroendevalda lön för tiden som om hen hade arbetat. 

I alla ovanstående fall ingår all lön och alla anställningsförmåner som normalt hade ingått i arbetspasset, det kan exempelvis handla om ob-ersättning.

Publicerad: 4 september 2018