Vad gäller vid uppsägning när man har flera anställningskontrakt?

Fråga: Vilken uppsägningstid gäller för tillsvidareanställning på 50% och tilläggskontrakt på 25% på vikariat hos samma arbetsgivare och arbetsplats?

Svar: Varje anställningskontrakt (vare sig det är muntligt eller skriftligt) som en anställd och en arbetsgivare slutit med varandra räknas som ett separat, var för sig, formellt bindande avtal.

Både för anställd och arbetsgivare som har för avsikt att säga upp en av flera anställningar eller tilläggskontrakt gäller dels att de måste sägas upp var för sig men också att olika uppsägningstid gäller för varje enskild anställning som sägs upp. Har man till exempel en tillsvidareanställning och dessutom ett tilläggskontrakt på ett vikariat gäller en uppsägningstid för tillsvidareanställningen och en annan för vikariatet. Uppsägningstiderna för detta regleras, precis som vid vanliga uppsägningar, endera i befintligt kollektivavtal eller där sådant saknas i Lagen om anställningsskydd, LAS.

Observera att detta inte är samma sak som om man har ett tilläggskontrakt på en särskild tjänst med lönetillägg så som finns reglerat i vissa kollektivavtal (om detta inte också är en egen anställning med fastslagna timmar, lön och egen anställningsform).

Publicerad: 29 november 2018