Vad ska jag tänka på om jag skadar mig på jobbet?

Fråga: Vad ska jag tänka på om jag skadar mig på jobbet?

Svar: Om du har kollektivavtal på din arbetsplats så finns det en rad försäkringar som skyddar dig på arbetstid. Om det finns ett skyddsombud på arbetsplatsen ska ni gå igenom vad som hänt och sedan göra en skadeanmälan tillsammans med arbetsgivaren. Det gör man via anmälarbetsskada.se, som är ett klickbart formulär som går till arbetsmiljöverket och försäkringskassan. När detta är gjort ska ni även anmäla skadan till försäkringsbolaget (AFA). 

Om det inte finns något skyddsombud på arbetsplatsen, ska du vända dig till det regionala skyddsombudet, RSO-ombudet. å finns det RSO (regionalt fackligt ombud som äger tillträde på fler arbetsplatser) att tillgå. Det viktiga är att arbetsgivaren får veta att det inträffat en skada, eftersom det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det är av största vikt att man anmäler alla arbetsskador. Även om man inte får några men just nu kan de komma längre fram i livet. Då är det bra att anmälan finns. 

Checklista:

1. Kontakta skyddsombudet, prata igenom vad som hänt.

2. Du, skyddsombudet och arbetsgivaren ska skriva en skadeanmälan tillsammans, anmalarbetsskada.se

3. Anmäl skadan till AFA på AFA.se underfliken arbetsskada. Hit ska sedan alla kvitton skickas om du haft några utlägg i samband med skadan.

4. Har ni ingen klubb eller något skyddsombud så ring 0771 444 666 så sätter den fackliga rådgivningen dig i kontakt med ett regionalt skyddsombud.

Det är av största vikt att man anmäler arbetsskador stora som små för vi skall kunna bevisa att detta har hänt även om man inga men får just nu, utan länger fram i livet.

 

Uppdaterad: 2 oktober 2017