Arbetsmiljö

01 februari 2016

Handelns bästa arbetsplats 2015

Det blev Ellos Group AB som fick ta emot Handels nya utmärkelse Handelns bästa arbetsplats 2015. I bild: Åsa Tobrant och Svetlana Afonina

Ellos Group AB

Ellos Group AB är en arbetsplats där arbetstagare, fackliga företrädare och chefer har förmågan, viljan och ambitionen att tillsammans bidra till positiv utveckling för alla inblandade parter. Ellos Group AB är en arbetsplats som gör skillnad!

Tidigare i år beslutade Handels att vi skulle ta fram en ny utmärkelse som skulle lyfta fram arbetsplatser där arbetstagare, fackliga företrädare och chefer har förmågan, viljan och ambitionen att tillsammans bidra till positiv utveckling för alla inblandade parter. Vi ville hitta handelns bästa arbetsplats.

Det kom in 31 nomineringar, en jättebra siffra för en helt ny utmärkelse. Efter ett stort arbete med att läsa alla nomineringar, ta in referenser, prata med arbetstagare och fackligt aktiva på arbetsplatserna samt diskussioner med våra avdelningar kom vi fram till att det företag som för första gången får den nya utmärkelsen Handels bästa arbetsplats är Ellos Group AB från Borås.

Så här stod det i nomineringen som Handels lokala ombud på Ellos, Åsa Tobrant, sände in:

”Vi i facket är en tillgång enligt Ellos Group. Vi har kunskaper som nyttjas och företaget inkluderar oss i förändringar. Många av företagets ledare kommer in på fackkontoret, sätter sig ner en stund och vi diskuterar oss fram till lösningar på problem. Det är aldrig några problem att gå utbildningar, ta facklig tid eller äska om medlemsutbildning."