Arbetsmiljö

19 november 2018

Musik i butiken – ett arbetsmiljöproblem?

Anställda behöver få inflytande över vilken bakgrundsmusik som spelas i butiken, för att den inte ska innebära ett arbetsmiljöproblem. Det visar en ny rapport från Handels.
Försäljare i klädbutik

Musik har en stor inverkan på människors sinnen, känslor och beteenden. Därför påverkas såväl försäljning som arbetsmiljö för de som arbetar på arbetsplatser där det ständigt spelas musik. 
Handels rapport ”Musik i butik” visar att bakgrundsmusiken kan ha både positiva och negativa effekter på de anställda. 45 procent av de som svarade på Handels undersökning upplever musiken som positiv för arbetsmiljön. Men en ganska stor grupp, 24 procent, upplever den som negativ, vilket innebär att musiken ändå behöver ses över utifrån arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. 

Anställda som får information eller utbildning och ett ökat inflytande över valet av musik upplever den som mer positiv, visar rapporten. 

Vidare visas att en tredjedel av arbetsplatserna aldrig spelar musik under öppettider. På dessa är det en stor majoritet av de anställda, 71 procent, som önskar musik på arbetsplatsen. 

Läs Handels rapport

"Musik i butik"

321 kB 2018-11-19