Klimat & hållbarhet

17 mars 2020

7 av 10 medlemmar beredda att engagera sig i miljö- och klimatfrågor på arbetsplatsen

En ny rapport visar att miljö- och klimatfrågor är ett angeläget område för Handels medlemmar inom handeln. Merparten medlemmar anser att branschen behöver ha en minskad miljö- och klimatpåverkan. Många vill bidra till att göra det möjligt.
Bild av en grupp människor som jobbar i butik, lager och som frisör.

Av en omfattande enkätundersökning i samarbete med Novus framgår det att omkring 9 av 10 medlemmar inom handeln är intresserade av miljö- och klimatfrågor. Ungefär en lika stor andel anser att branschen behöver minska sin miljö- och klimatpåverkan. Omkring 70 procent av medlemmar uppger att de beredda att bidra till att det sker genom att engagera sig på arbetsplatsen.

Den utbredda viljan att engagera sig tycks bottna i att många anställda ser en koppling mellan sitt eget arbete och negativ miljö- och klimatpåverkan. Det yttrar sig exempelvis i att 75 procent tänker på handelns miljö- och klimatpåverkan när man arbetar. Över 80 procent oroas också av negativ miljö- och klimatpåverkan från den egna branschen. Dessutom uppger 88 procent av medlemmar att de tycker det är viktigt att arbeta inom ett förhållandevis miljö- och klimatvänligt företag. Med allt det i åtanke är det naturligt att intresset för att engagera sig på arbetsplatsen är utbrett.

De flesta medlemmar upplever dock ett relativt svagt mottagande när man kommer med idéer kopplat till miljö- och klimat, och enligt många släpar kompetensutvecklingen efter. Detta begränsar branschens förmåga att ställa om på bästa sätt.

Enligt anställda behövs det också nya politiska spelregler för att branschen ska kunna ställa om. Över 85 procent av medlemmar anser att det behövs nya lagar och regler för att minska handelns miljö- och klimatpåverkan.

Dessa och många andra resultat går det att läsa om i Handels nya rapport ”Handelsanställdas syn på miljö och klimatfrågor”.