Arbetsmiljö

19 oktober 2021

Fullgod riskbedömning av belastningsergonomin saknas på många arbetsplatser

Årets enkätundersökning bland Handels skyddsombud visar på flera brister i företags arbetsmiljöarbete med avseende på belastningsergonomi. Resultatet är slitage och belastningsskador hos de anställda.
Kvinnlig lagerarbetare lyfter varor.

Av undersökningens resultat framgår det att en fullständig riskbedömning av belastningar som kan orsaka fysisk skada sällan görs för arbetare inom handeln. Endast 35 procent av skyddsombuden i butik svarar att fullständiga riskbedömningar görs på deras arbetsplats. Motsvarande siffra på lager är 49 procent. Det är därför inte förvånande att många skyddsombud också anser att riskbedömningar är otillräcklig. Cirka 40 procent av skyddsombuden i butik uppger att riskbedömningar är otillräckliga på den egna arbetsplatsen, medan närmare 45 procent av skyddsombuden på lagerarbetsplatser är av den uppfattningen.

Där det gjorts riskbedömningar och påvisats brister sker det i regel någon form av åtgärd. Men det är mer vanligt att det rör sig om ofullständiga åtgärder än att bristerna helt rättas till. Endast 32 procent av skyddsombuden på lager och 42 procent av skyddsombuden i butik uppger att brister åtgärdas fullständigt.

I rapporten ”Undersökning bland skyddsombud om belastningsergonomi” går det att läsa mer om hur skyddsombud upplever risker och brister kopplat till belastningsergonomi. En aspekt som rapporten belyser är att många företag bryter mot Handels och Svensk Handels gemensamma riktlinjer som innebär att kassaarbete högst får förekomma två timmar i sträck.