Samhälle & politik

07 april 2022

Klassblind familjepolitik drabbar Handels medlemmar

Förra veckan släpptes LO sin årliga jämställdhetsbarometer som konstaterar att svensk familjepolitik är klassblind. LO-förbundens medlemmar har inte samma möjligheter och rättigheter att kombinera arbete och familj som andra på arbetsmarknaden. Detta gäller även Handels medlemmar.
Ett barn tittar in i kameran och omfamnas av förälder
Många av Handels arbetsplatser präglas som bekant av slimmad bemanning, otrygga anställningsformer, korta deltidskontrakt och oregelbundna arbetstider som upplevs orättvist fördelade. På lagersidan utgörs en stor del av arbetsstyrkan av inhyrd personal. Företag inom handeln använder i större utsträckning strategier för att kunna bemanna med så flexibel personalstyrka som möjligt. Genom en slimmad grundbemanning och därutöver tidsbegränsade anställningar, deltidsanställda och inhyrd personal, kan arbetsgivare precisionsanpassa antalet anställda till efterfrågans variationer beroende på säsong, veckodag eller tid på dygnet (Kongressrapport 2021: Handels om löner och arbetstider, s.38).

Med andra ord kanske det inte är så konstigt att branschen gång på gång säger sig ha svårt att rekrytera och behålla personal? Svenskt Näringsliv kallar svårigheten att hitta rätt kompetens för en ”tickande bomb” i en rapport från 2021. De pekar på utbildning som lösning. Men hur skulle det vara om man förbättrade arbetsvillkoren och lönerna? Vi vet från våra egna medlemsundersökningar att de flesta trivs mycket bra med sina arbeten inom handeln, men att villkoren och lönen får många att till slut lämna branschen. Om branschen ska lyckas rekrytera och behålla rätt kompetens, så behöver se över vilka löner och villkor de anställda erbjuds.

Denna fråga är sannolikt särskilt viktig om branschen vill rekrytera och behålla män och kvinnor som befinner sig mitt i livet eller i barnafödande ålder. När arbetsvillkoren utgår från att du ständigt måste vara flexibel och kanske rent av sova med mobilen under huvudkudden, är det förstås svårt att få ihop arbete och familj. Att tacka nej till extrapass kan innebära såväl förlorad nödvändig inkomst som att du inte blir tillfrågad nästa gång om att jobba. Dessutom utgår givetvis ingen betalning den tid du är ”stand by”, vilket gör att gränsen mellan jobb och fritid blir otydlig och därmed skapar stress.

Till skillnad från tjänstemän så har LO-medlemmar relativt litet inflytande över sin arbetstid. Därför är det hög tid att familjepolitiken inte enbart utgår utifrån tjänstemännens flexibla arbetsvillkor. Socialdemokraternas förslag om familjeveckan är ett sätt att underlätta kombinationen av familjeliv och arbete för LO-arbetare. Ett annat förslag som skulle underlätta hade varit en förskola som håller öppet utanför kontorstid, då sex av tio arbetarkvinnor jobbar utanför kontorstid. Kommuner är idag nämligen inte skyldiga att erbjuda omsorg på kvällar, nätter och helger. Även om kommunen gör det ställs ofta högre krav än om föräldern jobba runder kontorstid. LO:s förslag om att se över en ny modell för föräldraförsäkringen är också intressant.

En klassblind familjepolitik är inte värdig ett samhälle som strävar efter jämlikhet.
Frida Sundqvist

Utredare